กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 204 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2560

ความร่วมมือ ASEAN Next 2017 ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
โดย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดย : ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์

การบริการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
โดย : ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม

ระบบการยื่นคำขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์
โดย : พรพรรณ ปานทิพย์อำพร

บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : กุหลาบ เลขาขำ

การพัฒนาระบบ Pre-service ของผลิตภัณฑ์แก้วและกระจก
โดย : อุษณีย์ พันธุลาภ, ปริดา จำปีเรือง

การเตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก่อนส่งทดสอบ
โดย : คุณดารัตน์ พัฒนะกุลกำจร

การให้บริการทดสอบน้ำอุปโภคบริโภค
โดย : พิชญาภา ราชธรรมมา, อังค์วรา พูลเกษม

กิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัตการสู่การบริการแบบครบวงจร
โดย : สุประวีร์ วงศ์สุโชโต

พลาสติก กับ การรีไซเคิล
โดย : ธนิษฐา ภูลวรรณ

ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวกับสารปนเปื้อน
โดย : โศรดา ขุนโหร

สังกะสี แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยแต่สำคัญ
โดย : เอกชัย เรืองดำ

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด พลังงานจากธรรมชาติ
โดย : วัชรี คตินนท์กุล

การใช้ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารให้ปลอดภัย
โดย : ชินวัฒน์ ทองชัช

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้
โดย : นงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ

เทคนิคการทำแบบพิมพ์ซิลิโคน
โดย : วรรณา ต.แสงจันทร์

เทคโนโลยีการปรับปรุงกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
โดย : สายจิต ดาวสุโข

การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย
โดย : พรรษชล รัตนปาณี

เรื่องน่ารู้ของกระเป๋าหนัง
โดย : นพเก้า เอกอุ่น


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM