กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 208 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2561

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
โดย : วลัยพร ร่มรื่น

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
โดย : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์

ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
โดย : สุพัตรา หงอกชัย

นวัตกรรมพลาสติก ชีวภาพ
โดย : พนิดา อ่อนมั่น

การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน้ำของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย
โดย : กรธรรม สถิรกุล

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็ก
โดย : จิราวรรณ หาญวัฒนกุล

จินเซโนไซด์ เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
โดย : นฤรัชน์ ชัยแจ้ง, มนัสวีร์ เหลืองสุขฤกษ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โดย : ฐิติพร แก้วสุวรรณ, วนัท ตะเภาพงษ์

วศ. สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยสู่การยอมรับระดับสากล
โดย : จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

ความร่วมมือของ วศ. กับกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
โดย : ศันสนีย์ ชีระพันธ์

บทบาทของ วศ. ในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ปี พ.ศ. 2561 : แพลงก์ตอนพืชนักพเนจรตัวเอกแห่งท้องทะเล
โดย : พรพรรณ ปานทิพย์อำพร

การยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
โดย : วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์

รักษ์โลก ลดใช้ พลาสติก
โดย : สุวศรี เตชะภาส

ศัพท์วิทย์น่ารู้
โดย : พรรษชล รัตนปาณี


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM