ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

 
เลือกประเภทบทความ  
ข้อมูลที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 31 รายการ 

ชื่อเรื่อง       :
Albert Einstein and Ignacy Mościcki’s, Patent Application
 
เขียนโดย    :
Zofia Gołąb-Meyer
 
รายละเอียด :
Much was said and written during the 2005 World Year of Physics about Einstein’s work inthe Bern, Switzerland Patent Office (Fig. 1). He took the post (Technical Expert 3rd Class) thereafter completing his studies at the Zurich Poly-technic (later called ETH) in 1900 and unsuc-cessful attempts to obtain a university position. However, little seems to be known of the patentapplications he examined during his five years at the office in Bern. This paper discusses oneof those applications – one that was submittedby a rather remarkable individual. It is well- -known that Einstein’s period in the PatentOffice, in spite of a very turbulent family life, was the most fruitful of his career. Great atten-tion has, of course, been given to Einstein’s papers of 1905 (his Annus Mirabilis), but what was he doing during the hours spent in the office? What sorts of patent applications did he work with?
ชื่อเรื่อง       :
American Patent Policy, Biotechnology, and African Agriculture: The Case for Policy Change
 
เขียนโดย    :
Michael R. Taylor and Jerry Cayford
 
รายละเอียด :
ชื่อเรื่อง       :
Building a Patent Portfolio that Supports Your Business Objectives
 
เขียนโดย    :
Steven J. Shumaker
 
รายละเอียด :
For commercial success, the patent portfolio usually complements substantial investments in sales, marketing, manufacturing and licensing programs. Nevertheless, it is clear that a well-developed patent portfolio can deliver competitive advantage.........
ชื่อเรื่อง       :
Business Method Patent Improvement Act: Creating a Different Class of Patent?
 
เขียนโดย    :
Steven J. Shumaker,
 
รายละเอียด :
The business method patent controversy continues. The latest salvos have been fired on Capitol Hill. According to Rep. Rick Boucher (D-Va.), “few issues in the 107th Congress will be more important than deciding whether, and under what conditions, the government should be issuing ‘business method’ patents.”1 To that end, Rep. Boucher and Rep. Howard Berman (D.-Calif.) recently introduced a bill entitled the “Business Method Patent Improvement Act of 2000.” Citing the issuance of “highly questionable” business method patents by the U.S. Patent and Trademark Office (PTO), Rep. Boucher suggests that the bill would “repair” a broken PTO system. In particular, it would help prevent issuance of business method patents that “stifle” development of new technology and “retard” continued development of the Internet.2 The text of the bill, introduced in the House on Oct. 3, 2000, is available at.......
ชื่อเรื่อง       :
Drug patents underther spotlight
 
เขียนโดย    :
Pascale Boulet , Christopher Garrison & Ellen Ôt Hoen
 
รายละเอียด :
ชื่อเรื่อง       :
Exploring the History of Women Inventors
 
เขียนโดย    :
J.E. Bedi
 
รายละเอียด :
ชื่อเรื่อง       :
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) ENFORCEMENT STRATEGIES
 
เขียนโดย    :
Australian Customs Service
 
รายละเอียด :
At the APEC Economic Leaders' Meeting, held during November 2005, the importance of strong IPR protection and enforcement to economic growth and trade in the Asia-Pacific region was recognised. Leaders welcomed the Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative and endorsed the model guidelines to stop international trade in counterfeit and pirated goods, reduce on-line piracy, and prevent the sale of counterfeit and pirated goods over the Internet. ........
ชื่อเรื่อง       :
Intellectual Property Rights, Technology
 
เขียนโดย    :
Nagesh Kumar
 
รายละเอียด :
ชื่อเรื่อง       :
INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM OF THAILAND
 
เขียนโดย    :
Associate Professor Dhajjai Subhapholsiri
 
รายละเอียด :
-
ชื่อเรื่อง       :
International Patenting Trends in Advanced Materials: Ceramics
 
เขียนโดย    :
Lawrence M. Rausch
 
รายละเอียด :
This report is the third in a three-part series that examines America’s technological position vis-เ-vis that of five other countries—Japan, Germany, France, the United Kingdom, and South Korea—in technical areas likely to be important to future economic competitiveness.
ชื่อเรื่อง       :
International Patenting Trends in Biotechnology: Genetic Engineering
 
เขียนโดย    :
Lawrence M. Rausch
 
รายละเอียด :
This report is the second in a three-part series that examines America’s technological position vis-à-vis that of five other countries—Japan, Germany, France, the United Kingdom, and South Korea—in high-tech areas likely to be important to future economic competitiveness.
ชื่อเรื่อง       :
International Patenting Trends in Manufacturing Technologies: Robots
 
เขียนโดย    :
Lawrence M. Rausch
 
รายละเอียด :
This report is the first in a three-part series that examines America’s technological position vis-?-vis that of five other countries—Japan, Germany, France, the United Kingdom, and South Korea—in high-tech areas likely to be important to future economic competitiveness.
ชื่อเรื่อง       :
Patent Activities in India
 
เขียนโดย    :
The Asian Technology Information Program (ATIP)
 
รายละเอียด :
developed world. One contentious issue has been on product patents in certain areas, but two legislations have brought the Indian patent system closer to what developing countries want them to be. By the year 2005, India is supposed to fulfill all its obligations to the World Trade Organization (WTO), but there may be a delay. This report provides an overview of the Indian patent system with descriptions of its background, current status, and likely developments.
ชื่อเรื่อง       :
Patents versus trade secrets
 
เขียนโดย    :
BENJAMIN THOMPSON
 
รายละเอียด :
In this article, we share with you a general overview of patents and trade secrets and considerations to bear in mind when deciding on your protection strategy. ....
ชื่อเรื่อง       :
Pre-Grant Patent Publication: The Art of Redacting?
 
เขียนโดย    :
Steven J. Shumaker
 
รายละเอียด :
On Nov. 29, 2000, the U.S. patent system will undergo what the PTO itself says is “one of the most fundamentally significant changes to the American patent system in this century.”1The PTO, on that date, will implement one of the requirements of the American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA) -- pre-grant publication of pending U.S. patent applications. With some exceptions, patent applications filed with the PTO will no longer be cloaked in secrecy. Instead, they will be readily available for inspection by the public. Therefore, inventors accustomed to prolonged privacy within the PTO must now prepare for early disclosure...


   
Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 8:02 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร