ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ
ลำดับที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
รายชื่อเว็บไซต์
1
http://invention.smithsonian.org
The Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันสมิธโซเนียนจัดทำขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความคิดริเริ่มและสนใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆโดยเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดของผู้ประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ต่อไป
ประเภท : ทั่วไป
2
http://worldwide.espacenet.com
เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้ค้นหาข้อมูลความรู้จากเอกสารสิทธิบัตรของประเทศต่าง ๆ ได้มากกว่า 50 ประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น และสามารถค้นหาและทำสำเนาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มของบางประเทศได้ฟรี
ประเภท : ทั่วไป
3
http://www.cas.org
เป็นเว็บที่ Chemical Abstract Services ทำขึ้น เพื่อแสดงรายการหมายเลขสิทธิบัตรที่เอกสารสิทธิบัตร วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และ เว็บไซต์อื่น ๆ อ้างถึงมากที่สุด 10 รายการแรกของแต่ละปี ตั้งแต่ช่วงปี 2000 จนถึง 2002 โดยระบุหมายเลขสิทธิบัตรอื่น ๆที่เจ้าของการประดิษฐ์ไปยื่นขอจดที่สำนักงานสิทธิบัตรต่าง ๆ ด้วยพร้อมทั้งสาระสังเขป
ประเภท : ทั่วไป
4
http://www.delphion.com
เป็นเว็บไซต์ที่บริษัท IBM พัฒนาขึ้นเพื่อขายบริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมทั้งข้อมูลทางธุรกิจของเจ้าของสิทธิบัตร และบริการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ และการตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมาย (Legal Status) ของสิทธิบัตร
ประเภท : ทั่วไป
5
http://www.fda.gov
เป็นเว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของยาที่ยื่นขออนุญาตจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
ประเภท : ทั่วไป
6
http://www.freepatentsonline.com
เป็นแหล่งบริการเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม ตั้งแต่หมายเลข 4,000,000 ถึง 6,862,742 ซึ่งการเรียกใช้และพิมพ์สำเนาเอกสารสิทธิบัตรเหล่านี้สามารถทำได้โดยรวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าบริการ ใช้โปรแกรม Acrobat เรียกดูสำเนาเอกสาร ซึ่งต่างจากแหล่งบริการข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรอเมริกัน
ประเภท : ทั่วไป
7
http://www.inventnet.com
สาธิตวิธีการค้นสิทธิบัตรจาก U.S. Patent Searching on the Web
ประเภท : คู่มือช่วยค้น
8
http://www.ipdl.ncipi.go.jp
เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น สามารถค้นข้อมูลจากสิทธิบัตรของญี่ปุ่นและมีบริการแปลเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบอัตโนมัติให้ด้วย
ประเภท : ทั่วไป
9
http://www.iprcommission.org
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท : ทั่วไป
10
http://www.ipthailand.go.th
เป็นเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่มีผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร
ประเภท : ทั่วไป
11
http://www.piug.org
เป็นเว็บไซต์ที่บริการข่าวสารการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของสิทธิบัตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
ประเภท : ทั่วไป


   
Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 8:02 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร