ฐานข้อมูล e-books, e-Journals และ online databases ที่สำนักหอสมุดฯบอกรับและให้บริการในระบบอินทราเน็ต สามารถสืบค้นได้จากทุกอาคารของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ LAN มีรายชื่อดังนี้.-
[วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลให้คลิกที่ภาพ Icon ชื่อฐานข้อมูล]
คลิกเข้าใช้ฐานข้อมูล
CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ครอบคลุม 39 สาขาวิชาหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกรับตั้งแต่ปี 1990 ถึงปี 2010 มีจำนวนกว่า 7,000 เล่ม ข้อมูลแสดงเอกสารฉบับเต็ม สามารถ Copy และ Print ได้ไม่จำกัดจำนวน [คู่มือการใช้งาน]
คลิกเข้าใช้ฐานข้อมูล
ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ซึ่งทางสำนักหอสมุดฯบอกรับ จากสำนักพิมพ์ Elsevier 20 Titles และสำนักพิมพ์อื่นอีก 11 Titles ให้เอกสารฉบับเต็ม [ดูรายชื่อที่บอกรับ]  [คู่มือการใช้งาน]
คลิกเข้าใช้ฐานข้อมูล

คลิกเข้าใช้ฐานข้อมูล
iSmithers Rapra Publishing ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมยาง พลาสติก พอลิเมอร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 1995-2009
iG Publishing เป็น Platform Portal ให้บริการ e-book ที่สำนักหอสมุดฯ บอกรับ อาทิ Smithers Rapra, Elsevier Science and Technology, World Scientific Publising
คลิกเข้าใช้ฐานข้อมูล
e-journals เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดฯ บอกรับพร้อมกับฉบับตีพิมพ์ (printed) เช่น Analyst, Analytical Abstracts, American Ceramic Society, CRC Critical Reviews in Food Science and Nutrition, International Polymer Science and Technology, Industrial and Engineering Chemistry Research ให้เอกสารฉบับเต็มในรูป PDF


   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร