เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
มะนาว...มะนาว...เทคนิคการตอน กิ่งมะนาวให้ได้ผลตามต้องการ
   
ปัญหา :
 
 

ปลูกมะนาวไว้หลายต้น และให้ผลดี ตอนนี้ต้นโตขึ้นมาก อยากขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง แต่ไม่มีประสบการณ์ จึง มาขอคำแนะนำจากคุณหมอเกษตร โปรดอธิบายวิธีทำอย่างง่ายๆ ให้ด้วย

วิธีแก้ไข :
 

การขยายพันธุ์มะนาว ด้วยวิธีตอนกิ่ง เริ่มต้นจากแช่ขุยมะพร้าวใหม่ในนํ้าสะอาด 1 คืน แล้วใช้มือกำขุยมะพร้าวขึ้นมาบีบนํ้า ให้ขุยมะพร้าวหมาด ไม่ฉํ่านํ้า บรรจุลงในถุงพลาสติกใส ขนาด

7.5x13 เซนติเมตร อัดพอแน่นเกือบเต็มถุง ผูกปากถุงด้วยกระดาษฟางให้แน่น เตรียมไว้ตามจำนวนที่ต้องการ จากนั้น คัดเลือกกิ่งมะนาวที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป หาตำแหน่งที่จะควั่นกิ่ง วัดความยาว เฉลี่ย 50-60 เซนติเมตร จากปลายกิ่ง ไม่จำเป็นต้องควั่นที่บริเวณตาใบ เด็ดใบบางส่วนที่เกะกะ ออก เพื่อความสะดวกในการควั่นกิ่ง เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ใช้มีดคมและสะอาด ควั่น รอบกิ่ง 2 รอย ห่างกัน 1 เซนติเมตร กรีดด้วยมีดตามยาว เพื่อลอกเปลือกออก แต่หากลอกไม่ออก ให้ใช้มีดเฉือนออกทีละชิ้นจนหมด แล้วขูดเมือกออกจนหมด ระวังอย่าให้รอยแผลชํ้า หากเกิดมีรอยชํ้า การงอกรากจะช้า หรือไม่สมบูรณ์ นำถุงบรรจุขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้ ผ่าตามยาวลึก

เข้าไปครึ่งถุง แต่งขุยมะพร้าวเป็นร่องตื้นๆ ตามแนวยาว แล้วสวมเข้ากับรอยแผลของกิ่งมะนาวที่ควั่นไว้ให้แนบสนิท มัดด้วยเชือกฟางให้แน่น จนกระเปาะขยับเขยื้อนไม่ได้ ถ้าหากแผลไม่ชํ้า ไม่จำเป็นต้องทาด้วยกะปิ หรือฮอร์โมนเร่งรากก็ได้ แต่ถ้าต้องการความมั่นใจ ก็โอเคเลย ในช่วงที่มีแดดจัด ต้องหุ้มด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้นหนึ่ง ภายใน 3 สัปดาห์ รากสีขาวจะงอกออกมาปรากฏให้เห็น ปล่อยไว้จนครบ 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน จึงตัดกิ่งด้วยกรรไกรคม สะอาด ออกจากต้นแม่ นำไปชำในถุงเพาะชำ อย่าลืมแกะพลาสติกใสออกเสียก่อน นำกิ่งใหม่เก็บในโรงเรือน ให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ เตรียมไว้ปลูกในแปลงต่อไป

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
บ้านเหนือ
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
71000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 29 ก.ค.58
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM