เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เลี้ยงไส้เดือนดินแบบคอนโด
   
ปัญหา :
 
 
เลี้ยงไส้เดือนดินแบบคอนโด | สำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน หรือที่เรียกว่าคอนโดไส้เดือน จะสามารถหาซื้อได้ทั่วไป ราคาไม่แพง แต่ถ้าให้ดีเพื่อการประหยัดควรเอาวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน การเลี้ยงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติกเหมาะสำหรับในพื้นที่ที่จำกัด เช่น บ้านพัก ที่อยู่อาศัย เพราะมีความสะดวก จัดตั้งง่าย สามารถนำไปวางไว้มุมไหนของบ้านก็ได้ที่ปราศจากสิ่งรบกวน หรือศัตรูของไส้เดือน และยังหาซื้อวัสดุได้ง่าย จัดเก็บและทำความสะอาดไม่ยาก และไม่เปลืองพื้นที่ ปัจจุบันที่จำหน่ายชั้นสำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน หรือที่เรียกว่าคอนโดไส้เดือน จะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปราคาไม่แพง แต่ถ้าให้ดีเพื่อการประหยัดควรเอาวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน เช่น กะละมังหรือตู้เก็บของแบบพลาสติกที่มีลิ้นชักก็ได้ โดยเอามาเจาะรูระบายอากาศด้านบน ตามจำนวนชั้นที่ต้องการเลี้ยงไส้เดือน ยกเว้นชั้นสุดท้าย ไม่ต้องเจาะเก็บไว้สำหรับรองรับน้ำหมักจากเศษอาหารและที่ไส้เดือนขับถ่าย ซึ่งส่วนนี้สามารถนำมาเป็นปุ๋ยชั้นดี รดต้นไม้ได้ และในท้องตลาดแม้บนห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ เกษตรก็มีการนำมาจำหน่ายเช่นกัน และราคาค่อนข้างสูงทีเดียว จากนั้นนำวัสดุมาทำเป็นที่อยู่ของไส้เดือนดิน ซึ่งควรเป็นวัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี มีความพรุน เช่น กากใยมะพร้าว ผสมมูลวัวแห้ง รดน้ำพอชุ่ม โดยใส่ไว้ในกะละมังหรือลิ้นชัก ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้นสุดท้าย จากนั้นนำพันธุ์ไส้เดือนดินมาใส่ประมาณ 100-200 ตัวต่อชั้น ใช้กระดาษกล่องที่ใช้ใส่ของแช่น้ำให้ชุ่มวางบนวัสดุที่ให้ไส้เดือนอยู่ทุก ชั้น เพื่อเป็นตัวช่วยสร้างความชื้น และเป็นอาหารสำหรับไส้เดือน ในภาชนะต้องไม่แห้งและเปียกจนเกินไป นำเศษอาหารประเภทวัสดุอินทรีย์ เช่น เศษผัก ผลไม้ ไปจนถึงไม้ผุ ๆ เพื่อเป็นอาหารสำหรับไส้เดือน และเพื่อให้ไส้เดือนย่อยสลายเป็นปุ๋ยไส้เดือนดินนำมาใช้ประโยชน์ในการใส่ ต้นไม้ ส่วนน้ำหมักที่หยดลงมาสู่ชั้นสุดท้ายนั้นก็เป็นน้ำมูลไส้เดือนดินที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการปลูกพืชเช่นกัน ตามธรรมชาติไส้เดือนดินจะกินเศษใบไม้และพืชผักเป็นอาหาร และซากของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เน่าเปื่อย รวมทั้งสัตว์เล็ก ๆ อย่างแมลงและตัวอ่อนของแมลง จึงถูกจัดอยู่ในสัตว์จำพวกกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ซึ่งมีวงจรชีวิตผูกพันกับดิน ระบบนิเวศที่ดีจะช่วยให้การแพร่กระจายพันธุ์เป็นไปด้วยดีเช่นกัน การชอนไชของไส้เดือนจะทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดิน้ดีขึ้น ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดินดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดิน ช่วยในการอุ้มน้ำของดิน การไหลผ่านของน้ำในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การแทงรากออกไปหาอาหารของพืช และผลจากกระบวนการกินอาหารของไส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนำแร่ธาตุจาก ใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน โดยดิน ซากพืชซากสัตว์ เศษอาหาร และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่ไส้เดือนกินเข้าไป จะถูกย่อยสลายและถูกขับถ่ายออกมาเป็นมูล ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากและอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน แคลเซียม และธาตุอาหารอื่น ๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมในการละลายธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปอนินทรีย์สารที่พืช ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันนี้หลายประเทศเริ่มทำอุตสาหกรรมเพาะพันธุ์ไส้เดือนเพื่อส่งออกอย่าง จริงจัง ประเทศที่นำเข้าไส้เดือนมากที่สุด คือ กลุ่มสหภาพยุโรป และจีน ส่วนประเทศที่ส่งออกไส้เดือนมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา รองลงมาคืออินเดียและไทย สำหรับในเมืองไทยนั้น หลายพื้นที่หันมาเพาะพันธุ์ไส้เดือนเพื่อส่งออก โดยเฉพาะที่ จ.นครพนม และ จ.อุบลราชธานี
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 12 พ.ค.59
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM