เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ผลขนุนถูกแมลงทำลาย จะแก้ไขอย่างไร
   
ปัญหา :
 
 
  1. ผมปลูกขนุนไว้ในสวน พอติดผลอ่อน แมลงจะเจาะทำลาย ถ้าจะฉีดสารเคมีตั้งแต่เริ่มออกดอกเลยจะได้หรือไม่ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร
  2. การปลูกทุเรียน มังคุด และลองกอง ถ้าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลย จะได้ผลหรือไม่
  3. ผมนำมะไฟหวานจากหนองคาย รสหวานมาก ผมเพาะกล้าไว้ 50 ต้น จะปลูกบนควน เช่นเดียวกับยางพารา ไม่ทราบว่าจะได้ผลหรือไม่
  4. ผลไม้ทุกชนิดผมปลูกปะปนกัน ปลูกโดยไม่เป็นระเบียบและไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด จะได้ผลหรือไม่ เพราะอยากให้ทุกอย่างปลอดสารเคมี คุณหมอมีความเห็นอย่างไรครับ
วิธีแก้ไข :
 
  1. วิธีทำให้ผลขนุนติดผลดี ควรทำหลายวิธีร่วมกัน อันดับแรก ต้องบำรุงให้ต้นขนุนแข็งแรงสมบูรณ์ ควรตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้แสงแดดส่องและลมพัดผ่านภายในทรงพุ่มได้สะดวก พร้อมใส่ปุ๋ยคอกเก่าบริเวณโคนต้น 4-6 ปุ้งกี๋ หากต้นทรุดโทรมอาจเสริมด้วยปุ๋ยเคมี จะช่วยให้ขนุนติดผลดีขึ้น การห่อผลเป็นวิธีป้องกันหนอนแมลงวันทองเข้าเจาะทำลายได้ดี การฉีดพ่นสารเคมีควรให้ติดผลขนาดเท่าผลฝรั่ง 1 ครั้ง ก่อนการห่อผลขนุนด้วยถุงกระดาษ บรรจุอาหารสัตว์หรือถุงบรรจุปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เปิดหัวท้ายของถุงออก สวมถุงด้านหนึ่งครอบผลขนุนและผูกกับขั้วผล ส่วนถุงด้านล่างเปิดไว้ คะเนว่าผลมีขนาดโตเต็มที่จะไม่มีส่วนโผล่พ้นชายถุง นอกจากป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันทองแล้ว ยังจะทำให้ผิวของผลสวยงามขึ้นด้วย
  2. ปลูกทุเรียน มังคุด และลองกอง โดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลย ขอตอบว่า ได้ครับ แต่ต้องบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในปริมาณมากและใส่อย่างต่อเนื่อง ในสมัยก่อนเมื่อมีการเปิดป่าใหม่ ๆ ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์สูง ใช้ปลูกพืชได้เจริญงอกงามดี แต่เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก การสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อินทรียวัตถุในดินมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง ๆ ที่อย่างน้อยที่สุดควรมีประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ จึงจะปลูกพืชได้เจริญงอกงามดี แต่ถ้าสามารถยกระดับให้ได้สูงถึง 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใด ปุ๋ยเคมีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ การเพิ่มอินทรียวัตถุที่ดีที่สุด คือใส่ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก อย่างสม่ำเสมอลงในดิน อัตราไม่น้อยกว่า 1.5-2.0 ตัน ต่อไร่ การจะฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชด้วยอินทรียวัตถุต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปี ต้องใจเย็นหน่อยนะครับ แต่จะเกิดผลในระยะยาว
  3. มะไฟหวาน ต้องการดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ สรุปแล้วที่จังหวัดพังงาปลูกมะไฟหวานได้ เพราะว่ามีปริมาณความชื้นพอเพียงกับความต้องการของมะไฟหวาน
  4. การปลูกไม้ผลแบบผสมผสานหลายชนิด จะช่วยลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูลงได้ ตัวอย่างเช่น หากมีแมลงเข้าทำลายในสวน เมื่อเข้ากินต้นพืชที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบแมลงก็จะบินหนีไป แต่หากไปพบต้นที่มันชอบกินก็จะเจริญเติบโตสมบูรณ์ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น จากนั้นก็เคลื่อนย้ายไปกินต้นอื่นต่อไป หากลงกินต้นที่มันไม่ชอบกินอีก การเจริญเติบโตและการขยายเผ่าพันธุ์ก็จะลดน้อยลง ส่งผลให้การระบาดของแมลงศัตรูไม่รุนแรงเท่ากับการปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นผืนใหญ่ เพราะถ้าแมลงเข้าทำลายได้แล้วจะขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ในที่สุดก็ต้องใช้สารเคมีเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองสังเกตดูครับว่า ในป่าที่อุดมสมบูรณ์มีไม้หลากเผ่าพันธุ์ เราจะไม่เคยพบการระบาดของแมลงศัตรูถึงขั้นรุนแรงเลยสักครั้ง เนื่องจากเกิดความดุลของธรรมชาติ หรือสรุปง่าย ๆ ว่าธรรมชาติย่อมควบคุมกันเอง นอกจากนี้แล้วการปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกัน จะได้ผลผลิตตลอดปี ลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอลงได้ แม้ว่าปริมาณการผลิตอาจลดลงบ้างก็ตาม
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
6
ตำบล / แขวง :
บ่อแสน
อำเภอ / เขต :
ทับปุด
จังหวัด :
พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
82180
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 288
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM