เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สถานการณ์ข้าวของโลก
   
ปัญหา :
 
 
    ผมประกอบธุรกิจค้าข้าวขนาดเล็ก ขณะนี้ดำเนินการไปได้ดีในระดับหนึ่ง ผมมีความประสงค์จะทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าวทั้งภายในและต่างประเทศว่า มีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจของผมต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลครับ
วิธีแก้ไข :
 
    ข้อมูลสถิติจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา รายงานว่า ในฤดูเพาะปลูกปี 2547 ล่าสุดเดือนกันยายน ทั้งโลกสามารถผลิตข้าวได้มากถึง 591 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 397 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันคือ ผลิตได้ 577 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 387 ล้านตันข้าวสาร สาเหตุเนื่องจากการบริโภคและการส่งออกของประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ปากีสถาน เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ปี 2547 คาดว่าจะผลิตข้าวเปลือกนาปีได้ 20.7 ล้านตันข้าวเปลือก และในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้น ด้วยผลของการส่งออกมากขึ้น ประกอบกับปีที่ผ่านมาผลิตข้าวได้น้อยลง ส่วนข้าวหอมมะลิในฤดูนาปีมีปริมาณการผลิตน้อยลง เนื่องจากข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูนาปรัง ปี 2547 ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ผู้ค้าข้าวรับซื้อข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ทดแทนข้าวหอมมะลิเก่า ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิเกษตรขายได้เกวียนละ 7,740 บาท โดยขายได้ราคาต่ำกว่าระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ราคาเกวียนละ 8,182 บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้านาปี 5 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรขายได้เกวียนละ 5,625 บาท สูงกว่าในเวลาเดียวกันของปี 2546 ที่เกวียนละ 5,300 บาท และข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้นที่ 14-15 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรขายได้เกวียนละ 5,650 บาท ราคาสูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปี 2546 ที่เกวียนละ 4,865 บาท สำหรับราคาส่งออกข้าวสารเจ้า 5 เปอร์เซ็นต์ ขายได้เกวียนละ 9,789 บาท สูงกว่าระยะเดียวกันของปี 2546 ที่เกวียนละ 8,167 บาท การส่งออกข้าวสารไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2547 รวมประมาณ 5,832,920 ตัน มากกว่าปริมาณการส่งออกในระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาคือ 4,137,326 ตัน ตามพันธกรณีภายใต้ WTO ประเทศไทยต้องเปิดตลาดนำเข้าข้าวเมล็ดสั้นที่ประเทศไทยผลิตได้น้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คาดว่าจะผลิตข้าวได้ประมาณ 14 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอบริโภคภายในประเทศ คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 985,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปี 2546 ที่ 945,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4 สาธารณรัฐเวียดนาม อนุญาตให้ส่งออกเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเท่านั้นในปริมาณเดือนละ 5,000 ตันข้าวสาร แต่ยังห้ามส่งออกข้าวประเภทอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ปริมาณข้าวทั้ง 2 ชนิด ที่ส่งออก คิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณข้าวที่ส่งออกทั้งหมด มาตรการห้ามการส่งออกข้าวประเภทอื่นเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 เป็นต้นมา เนื่องจากต้องรวบรวมปริมาณข้าวให้ได้ตามสัญญาที่ทำไว้กับต่างประเทศสูงถึง 3.5 ล้านตันข้าวเปลือก นอกจากนี้ เวียดนามยังมีเป้าหมายจะส่งออกข้าวให้ได้ 3.75 ล้านตัน อีก 2-3 ปีที่จะถึงนี้ ประเทศอินโดนีเซีย มีการประกาศห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ต่อไปอีก 1 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องราคาข้าวภายในประเทศตกต่ำ ตลอดช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่คาดว่าจะมีการอนุญาตให้มีการนำเข้าได้หลังการประชุมสรุปข้อมูลด้านการผลิต และข้าวที่สต๊อกไว้ภายในประเทศ เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน ศกนี้
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
5
ตำบล / แขวง :
แม่ต้น
อำเภอ / เขต :
ลี้
จังหวัด :
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
51110
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 346
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM