เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ป่าหินที่คุนหมิง เคยเป็นแผ่นดินใต้ทะเลมาก่อน
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือ ที่ป่าหินที่คุนหมิง มณฑลยูนนาน เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อน หากเป็นจริงตามที่พูดกัน จะเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อแผ่นดินยกตัวขึ้น ดินยังเค็มอยู่หรือไม่ และมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมาอีก
วิธีแก้ไข :
 
    คุนหมิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ย้อนหลังไปเมื่อ 270 ล้านปีก่อน คุนหมิง เป็นแผ่นดินอยู่ใต้ทะเล ด้วยอิทธิพลที่โลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็ว 1,660 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ ด้วยความเร็ว 29.80 กิโลเมตร ต่อวินาที ทำให้เปลือกโลกชั้นนอกที่บางและแข็ง แต่ชั้นในลึกลงไปยังใจกลางของโลกยังมีสถานะเป็นของเหลว แรงเหวี่ยงอันทรงพลังของโลกทำให้ผิวเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา กรณีของคุนหมิงนั้นถูกแผ่นดินของอินเดียเบียดอัดยกตัวสูงขึ้น เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 2,500 เมตร ในระดับเดียวกับยอดดอยอินทนนท์ของประเทศไทย ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการยกตัวของภูเขาหิมาลัย หลักฐานที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า คุนหมิงเคยเป็นแผ่นดินที่อยู่ใต้ทะเลมาก่อน คือป่าหิน ที่มีหินก้อนขนาดมหึมาเป็นจำนวนมาก ปรากฏรอยกัดเซาะของน้ำทะเลให้เห็นอยู่ทั่วไป ป่าหินครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร แต่ทางคุนหมิงจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้เพียง 11 ตารางกิโลเมตร จากสถิติของจีนระบุว่า มีนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในจีนและชาวต่างประเทศ เดินทางมาที่ป่าหินเพื่อชมความมหัศจรรย์ของแท่งหินขนาดมหึมาจำนวนมาก วันละ 20,000 คน ผมได้ศึกษาข้อมูลทั้งจากเอกสารวิชาการและสอบถามจากนักวิจัยของคุนหมิงว่า ดินไม่มีความเค็มของเกลือหลงเหลืออยู่แล้ว แต่จะมีถ่านหินและหินฟอสเฟตที่เกิดจากการทับถมกันของอินทรียวัตถุเมื่อครั้งเป็นแผ่นดินใต้ทะเลมาเป็นเวลานานหลายสิบล้านปี นอกจากนี้ ยังทราบอีกว่า ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีนำเอาฟอสเฟตจากที่นี่ไปผลิตปุ๋ยเคมีแล้วส่งออกไปทั่วโลก ในอนาคตหากการคมนาคมระหว่างไทยกับสิบสองปันนาสะดวกขึ้น การนำฟอสเฟตเข้าประเทศได้ง่าย เกษตรกรอาจได้ใช้ปุ๋ยฟอสเฟตถูกลง ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีแหล่งวัตถุดิบชนิดนี้ จำเป็นต้องนำเข้าทุกปีตลอดมา
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
คลองกุ่ม
อำเภอ / เขต :
บึงกุ่ม
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10230
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 327
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM