เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ประเทศไทยได้อะไร จากการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
   
ปัญหา :
 
 
ประเทศไทย จัดงานมหกรรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง การลงทุนเป็นเงินเท่าใด และมีรายได้ต่างๆ เป็นอย่างไร และอนาคตของพื้นที่จะมีการบริหารจัดการอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 สรุปจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549-31 มกราคม 2550 งานมหกรรมครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และยังเป็นการปูทางให้นานาประเทศรู้จักพืชสวนของไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น นับเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายการส่งออกพืชสวนและผลิตภัณฑ์จากพืชสวนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นงานที่ประเทศไทยได้มีโอกาสในการแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพืชสวน ซึ่งประเทศไทยไม่น้อยหน้าประเทศใดๆ ในโลก และเป็นโอกาสในการที่ไทยจะได้เรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านพืชสวนอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนการลงทุนประกอบด้วย ค่าก่อสร้างและดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเชิญประเทศสมาชิกและเอกชนเข้าร่วมงาน ค่าจัดนิทรรศการ การประกวดและประชุมวิชาการ ค่าบริหารจัดการ การขนส่งนำเข้าส่งออกสิ่งแสดง และการแสดงแสง สี เสียง รวม 3,000 ล้านบาทเศษ สำหรับรายรับปรากฏดังนี้ รายได้จากผู้อุปถัมภ์ ค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ค่าเช่าพื้นที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม การขอใช้ตราสัญลักษณ์ การจำหน่ายตั๋ว รถพ่วง รถไฟฟ้า และรถเข็นคนพิการบริการในงานรวม 409 ล้านบาทเศษ ประเทศที่เข้าร่วมการจัดสวน ทั้งภายในและภายนอกอาคารรวม 30 ประเทศ และส่วนองค์กรต่างๆ ของประเทศเจ้าภาพร่วมจัดสวนอีก 22 องค์กร นอกจากนี้ มี 38 จังหวัด เข้าร่วมแสดงวัฒนธรรมประจำจังหวัด และนำไม้แปลกหายากมาร่วมแสดงในงาน รวมเบ็ดเสร็จมีผู้เข้าชมงานรวม 3.7 ล้านคน ซึ่งจากเป้าหมายเดิมตั้งไว้เพียง 2 ล้านคน เท่านั้น ในจำนวนที่กล่าวมา มีชาวต่างประเทศเข้าชมงานและร่วมจัดงานประมาณ 3 แสนคน งานนี้นับว่าเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปไว้ว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549 ในครั้งนี้ ส่งผลให้พืชสวนไทยออกสู่ตลาดโลก ในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียว สำหรับพื้นที่พืชสวนโลก หลังเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้กรมวิชาการเกษตรบริหารจัดการ จนกว่าจะตั้งมูลนิธิขึ้นมาดูแลทั้งหมด คงต้องใช้เวลาพอสมควรครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
15
ตำบล / แขวง :
จันทึก
อำเภอ / เขต :
ปากช่อง
จังหวัด :
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
30130
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 404
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM