เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ข้าวพันธุ์ใหม่ ‘ชัยนาท 80’ สามารถปลูกได้ตลอดปี
   
ปัญหา :
 
 

คงจะต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตข้าว ทั้งปริมาณและคุณภาพต่ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อโรคและแมลง ได้มีการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้อยู่รอด ซึ่งจะเห็นได้ว่า พันธุ์ข้าวที่เคยต้านทานโรคและแมลงบางชนิด แต่มาถึงในปัจจุบันอาจจะไม่ต้านทานโรคได้
 
นายสุรพงษ์ ปรานศิลป์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีความ  เป็นห่วงเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องพันธุ์ข้าว ได้กำชับมายังกระทรวงเกษตรฯ ให้จัดหาข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูก เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ กรมการข้าว  ในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องข้าว ได้มีการวิจัยเพื่อหาข้าวพันธุ์   ใหม่ ๆ อยู่เสมอ สำหรับใช้เป็นพันธุ์ทดแทน เนื่องจากการระบาดของโรคและศัตรูข้าว หรือภัยธรรมชาติ นับวันจะรุนแรงเพิ่มขึ้น ถ้าหากคิดค้นพันธุ์ใหม่ได้ไม่ทันเวลา จะเกิดความเสียหายอย่างมาก อดีตที่ผ่านมาปี 2485 ได้เกิดน้ำท่วมหนัก ในปีนั้นข้าวได้รับความเสียหายอย่างมาก พันธุ์ข้าวที่จะนำไปใช้ปลูกก็ไม่มี ต้องใช้เวลาถึง 2 ปี กว่าที่จะฟื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกขยายพันธุ์ได้ จึงต้องมีการเตรียมพันธุ์ไว้เสมอ จวบจนปัจจุบันองค์กรด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเช่นอดีตที่กล่าวมาข้างต้นและล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ก็ได้มีมติรับรองพันธุ์ข้าวขึ้นมาอีกพันธุ์หนึ่งคือข้าวชัยนาท 80 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่สำหรับแนะนำให้เกษตรกรปลูก
 
นายสมศักดิ์ ทองดีแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้เล่าให้ฟังว่าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวชัยนาท 80 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน อายุสั้น ให้ผลผลิตสูง และมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ มีคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
 
ข้าวพันธุ์ชัยนาท 80 ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างลูกผสมช่วงที่ 1 ของพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 60 และสายพันธุ์ IR29692-99-3-2-1 กับสายพันธุ์ IR11418-19-2-3 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ในปี 2532 คัดเลือกสายพันธุ์ ศึกษาพันธุ์ และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในปี พ.ศ. 2533-2541 จากนั้นนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี พ.ศ. 2541 ถึงฤดูนาปี พ.ศ. 2547 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงนาเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ. 2542 ถึงฤดูนาปี พ.ศ. 2547 นำเข้าทดสอบความคงตัวของผลผลิต ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก แพร่ อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร์ ปทุมธานี สุพรรณบุรี พัทลุง คลองหลวง ราชบุรี ชัยนาท ลพบุรี และฉะเชิงเทรา คัดเลือกเข้าทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยนาท และสิงห์บุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2544 ถึง ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2548
 
ข้าวชัยนาทเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 103 วัน ในฤดูนาปี และ 99 วันในฤดูนาปรัง เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม กอตั้ง สูงประมาณ 104 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้งตรง รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว ต้นแข็งไม่ล้มง่าย คุณภาพเมล็ด เป็นข้าวเจ้าเมล็ดเรียวยาว ขนาดข้าวกล้องรูปร่างเรียว ยาว 7.34 มิลลิเมตร กว้าง 2.23 มิลลิเมตร หนา 1.80 มิลลิเมตร ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี สามารถสีเป็นข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 876 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 ร้อยละ 6 และ 18 ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในภาคเหนือตอนล่าง และโรคขอบใบแห้ง มีปริมาณธาตุเหล็กในข้าวกล้องสูงถึง 15.7 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ส่วนในข้าวสารพบปริมาณธาตุเหล็ก 6.7 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม
 
พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวชัยนาท 80  เป็นพื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ที่ต้องการข้าวอายุสั้น โดยเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม  ธันวาคม และเมษายน หรือสำหรับปลูกหลังถูกน้ำท่วมในฤดูฝนและสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ 2 ครั้งในฤดูนาปรังก่อนถูกน้ำท่วม แต่ไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายน ถึงปลายพฤศจิกายน ซึ่งมีอากาศเย็นเพราะจะมีเมล็ดลีบมาก ผลผลิตต่ำ
 
สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 80 กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ซึ่งถ้าหากสามารถนำเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายให้เกษตรปลูกได้ ทางกรมการข้าวจะแจ้งให้เกษตรกรได้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
 
เกษตรกรที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันและเวลาราชการ หรือโทรฯไปสอบถามก่อนได้ที่ 0-5641-1520.

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2550
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM