เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
แนวทางบริหารและจัดการลำไย ที่เมืองจันท์
   
ปัญหา :
 
 
เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีโอกาสไปดูงานการผลิตลำไยนอกฤดูที่จังหวัดจันทบุรี โดยการนำของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ออกเดินทางจากเชียงใหม่ห้าโมงเย็น โดยรถบัสไปถึงเมืองจันทบุรีเกือบแปดโมงเช้าของอีกวัน ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เพื่อดูการบริหารจัดการลำไยของเกษตรกรเมืองจันทบุรีว่า ทำไม เขาจึงไม่มีปัญหาการตลาดเหมือนกับบ้านเราทางภาคเหนือ

จันทบุรี หรือเมืองจันท์ ที่ทุกคนเรียกกันจนติดปาก เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทย ภูมิประเทศนั้นทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขาและที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำจันทบุรี ตอนใต้เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและมีที่ราบลุ่มบริเวณปากน้ำ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว ทิศใต้ติดอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชลบุรีและระยอง

เมืองจันท์เป็นเมืองที่เรียบง่าย สงบ ไม่วุ่นวาย ยังคงความเป็นสังคมชนบทที่ยึดวิถีชีวิตเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก

เดินทางออกจากตัวจังหวัดจะมองเห็นไร่นาเรือกสวนและต้นไม้สุดลูกหูลูกตาจนถึงทิวเขา ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรถึง 2,266,208 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองจันท์และทำรายได้ให้แก่เกษตรกรคือทุเรียน เงาะ มังคุด สะละ ลองกอง ลำไย พริกไทย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และข้าว

ในปี 2548 มีพื้นที่ปลูกลำไยถึง 81,156 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 104,467 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,016 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตลำไยที่เมืองจันท์ไม่มีปัญหาด้านการตลาดปีที่แล้วมาขายลำไยได้ 7 ล้านกว่า

คุณลุงน้อม ธรรมเกสร เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เล่าว่าตนเองได้ทำสวนลำไยมากว่า 10 ปีแล้ว บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ และจะทำลำไยนอกฤดูทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 7 แปลง เพื่อการบริหารจัดการใส่สารในแต่ละแปลง โดยเริ่มใส่สารแปลงที่ 1 เดือนมีนาคม แปลงที่ 2 ใส่สารเดือนเมษายนและทยอยใส่สารในแปลงต่อไปจนถึงแปลงที่ 7 ซึ่งจะใส่สารในเดือนกันยายน ในการจัดการใส่สารแต่ละแปลงแบบนี้จะทำให้สามารถเริ่มเก็บผลผลิตลำไยจำหน่ายได้ในเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม และผลผลิตที่ได้จะไม่ออกพร้อมกับทางภาคเหนือของเรา ทำให้จำหน่ายได้ราคาดี ไม่มีปัญหาทางการตลาด โดยปีที่แล้วขายได้ 7 ล้านกว่า แต่ก็ลงทุนไปเป็นล้านเหมือนกัน

ปัจจัยการผลิตลำไยนอกฤดูของเมืองจันท์ที่ได้เปรียบกว่าทางภาคเหนือคือ

1. เรื่องน้ำไม่มีปัญหา เพราะเมืองจันท์มีฝนตกตลอดเกือบทั้งปี มีแหล่งน้ำอย่างพอเพียง การให้น้ำเพื่อทำลำไยนอกฤดูหลังจากราดสารนั้น สามารถให้ได้ทันทีตลอดเวลา จากแหล่งน้ำสูบเข้าสวนโดยวางระบบน้ำแบบสปริงเกลอร์ทั้งสวน

2. การใส่สาร เกษตรกรเมืองจันท์เขาใส่สารมากประมาณ 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น (ขนาดทรงพุ่ม 4 เมตร) และในการใส่สารนั้น จะทำเมื่อลำไยแตกใบอ่อน 3 ครั้ง และรอให้ใบแก่จึงใส่สาร ทำให้ลำไยแทงช่อดอกดีมากตลอดทั้งต้น และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะพักต้นประมาณ 4 เดือน แล้วจึงเริ่มใส่สารอีกครั้ง

3. แรงงาน ค่าแรงงานเขาจะถูกกว่าเรามาก เพราะจ้างแรงงานจากคนต่างด้าว เนื่องจากติดชายแดนพม่า ทำให้ลดต้นทุนได้

4. การแบ่งพื้นที่ของสวนเพื่อทำลำไยเป็นรุ่นๆ ไปทุกเดือน ทำให้มีผลผลิตลำไยออกตลอดทั้งปี พ่อค้าสามารถเข้าไปรับซื้อได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีปัญหาการตลาด

5. การป้องกันกำจัดค้างคาว ศัตรูร้ายของลำไยนอกฤดู เกษตรกรใช้หลอดไฟฟ้าแบบที่ใช้ตามถนนคือหลอดเมทรั่ม ฮาลาย 400 วัตต์ แสงสีขาวนวล ราคาประมาณชุดละ 2,000 บาท ติดตั้งปลายเสาไฟฟ้าแล้วสาดแสงขึ้นสู่ท้องฟ้า จุดแสงสว่างตั้งแต่ 20.00 น. ไปจนถึงเช้า พอสว่างค่อยดับ สามารถล่อแมลงมาตอมหลอดไฟและค้างคาวจะบินมากินแมลงเหล่านั้นแทนลำไย ได้ผลดีมาก แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยหลักการผลิตลำไยนอกฤดู

1. จัดทรงพุ่มให้เหมาะสมกับการทำลำไยนอกฤดูและพร้อมกับทำลำไยคุณภาพ โดยควบคุมความสูงไม่เกิน 3 เมตร และทำทรงพุ่มให้โปร่ง

2. พักต้นให้พร้อม ประมาณ 8 เดือน ขึ้นไป หรือหลังการเก็บเกี่ยวควรให้แตกใบ 3 ชุด จึงราดสาร

3. การราดสารให้เหมาะสม คือรัศมีทรงพุ่ม 1 เมตร ต่อสาร 1 ขีด

4. การให้น้ำที่เหมาะสม ในระบบสปริงเกลอร์ ควรให้น้ำเป็นแนวกว้าง ประมาณ 1 เมตร บริเวณปลายทรงพุ่ม

5. ปริมาณในการให้น้ำที่เหมาะสมคือ ให้น้ำซึมลึกลงดิน ประมาณ 1-2 นิ้ว

6. เมื่อเริ่มแทงช่อดอก หรือดอกแซมใบ หรือออกช่อเป็นใบ ให้ใช้สารหรือฮอร์โมนฉีดพ่นทางใบเพื่อเร่งการแทงช่อดอกที่สมบูรณ์

7. เมื่อดอกออกประมาณ 70% ให้เกษตรกรดูแลรักษาตามปกติ เพื่อคุณภาพของลำไย

ข้อได้เปรียบของการทำลำไยนอกฤดู

1. ไม่ประสบปัญหาในด้านการตลาด ได้ราคาดี

2. ไม่แย่งแรงงาน

3. มีพ่อค้ารับซื้อถึงสวน

4. มีรายได้ต่อเนื่อง จากการแบ่งเป็นแปลงๆ ในการทำลำไยนอกฤดู

5. ลดอัตราการเสี่ยงและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

6. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทำนอกฤดู ช่วยให้ขายได้ราคา

คุณยลวิไล ประสมสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำลำไยนอกฤดูเพื่อกระจายผลผลิตนั้น เป็นแนวทางที่สามารถหลีกเลี่ยงราคาลำไยตกต่ำได้ แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ได้คุณภาพ เกษตรกรที่สนใจการทำลำไยนอกฤดูขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือที่ คุณสมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้ประสานงานการผลิตลำไยนอกฤดู กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (081) 884-6791
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 415
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM