แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
   
     
 
 
   
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 


 

   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  

 

 

 

 

 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net
ติดตามตามติด REACH ได้อย่างไร
โดย.. รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
     ..อ่านต่อ
เอกสารการเตรียมตัวเพื่อรับการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
โดย.. รดาวรรณ ศิลปโภชากุล , หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง , วราพรรณ ด่านอุตรา
     ..อ่านต่อ
รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH Update)
โดย.. รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
     ..อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
   

            สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดทำแหล่งเรียนรู้ REACH Watch ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการอุตสาหกรรมและการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง REACH (ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป)และใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบเพื่อประกาศใช้เป็นกฏหมายใหม่ สำหรับการควบคุมการใช้สารเคมีของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากการบังคับใช้กฏหมายนี้จะทำให้ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าอย่างกว้างขวาง

อ่านต่อ


 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, January 30, 2012 10:36 AM