รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method of recycling post-consumer plastic waste
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว
ผู้ประดิษฐ์ :
Nosker, Thomas J. [et al. ]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,951,940
บทคัดย่อ (Eng) :
A method of recycling mixed post-consumer plastics waste includes the steps of providing mixed post-consumer plastics waste including polyolef in and non-polyolefin components, and melt-compounding the waste so as to form a continuous phase including a blend of the polyolefin components with the non-polyolefin components microdispersed therein. Preferably, the waste also includes one or more intrinsic compatibilizers, and the method includes the intrinsic compatibilizers at least partially compatibilizing the microdispersed components in the continuous phase.
บทคัดย่อ (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลพลาสติกต่างๆ ที่ใช้แล้ว รวมทั้งขั้นตอนการหลอมพลาสติกต่างๆ ที่ใช้แล้ว ที่ประกอบด้วยโพลิโอลิฟิน ส่วนที่ไม่ใช่โพลิโอลิฟินเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน และเกิดการกระจายตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็ก
ประเภทเอกสาร :
Patent
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ