รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method for recycling plastic products
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีแปรใช้ใหม่ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผู้ประดิษฐ์ :
Herrero Acero Enrique [AT]; Guebitz Georg [AT]; Ribitsch Doris [AT]
เลขที่สิทธิบัตร :
WO 2015/097,104
บทคัดย่อ (Eng) :
บทคัดย่อ (ไทย) :
วิธีแปรใช้ใหม่ขยะพลาสติกที่มีพอลิเมอร์มากกว่า 1 ชนิดผสมกันรวมถึงมีสารเติมแต่งต่างๆ ปนอยู่ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยให้ขยะพลาสติกดังกล่าวสัมผัสจุลินทรีย์ในสภาวะที่เหมาะสม เอนไซม์ดีพอลิเมอร์เรสจากจุลินทรีย์จะเข้าไปแตกโมเลกุลพอลิเมอร์ให้เป็นมอนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ขึ้นมาใหม่ และนำไปผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ สำหรับจุลินทรีย์ที่ใช้มีการดัดแปลงไม่ให้ย่อยสลายมอนอเมอร์ที่ได้ภายหลัง
ประเภทเอกสาร :
Patent
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ