รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method for Plastics Recycling
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีแปรใช้ใหม่พลาสติก
ผู้ประดิษฐ์ :
Sampson Donald L [US]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,236,603
บทคัดย่อ (Eng) :
บทคัดย่อ (ไทย) :
กระบวนการแปรใช้ใหม่ภาชนะบรรจุพลาสติกใช้แล้ว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกสำหรับพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) บรรจุนมที่ใช้แล้ว ซึ่งจะมีขั้นตอนการล้างด้วยน้ำเย็นเพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรียที่ติดในขวดนม และส่วนที่ 2 สำหรับขวดพลาสติก HDPE และขวดพอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต (PET) บรรจุโซดา โดยขั้นตอนการแยก HDPE จะใช้น้ำ ส่วนการแยกสารเคลือบพีวีซีในฝาขวดและอะลูมิเนียม จะใช้สารที่มีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าน้ำ
ประเภทเอกสาร :
Patent
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ