รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Municipal solid waste ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Biodiesel production from waste frying oil using waste animal bone and solar heat
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
ไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วผลิตโดยใช้ถ่านกระดูกสัตว์และแหล่งความร้อนจากแสงอาทิตย์
ผู้แต่ง :
Grisel Corro, Nallely Sánchez, Umapada Pal and Fortino Bañuelos
แหล่งข้อมูล :
Waste Management 47 Part A 2016 : 105-113 ISSN: 0956-053X doi : 10.1016/j.wasman.2015.02.001
บทคัดย่อ (Eng) :
A two-step catalytic process for the production of biodiesel from waste frying oil (WFO) at low cost, utilizing waste animal-bone as catalyst and solar radiation as heat source is reported in this work. In the first step, the free fatty acids (FFA) in WFO were esterified with methanol by a catalytic process using calcined waste animal-bone as catalyst, which remains active even after 10 esterification runs. The trans-esterification step was catalyzed by NaOH through thermal activation process. Produced biodiesel fulfills all the international requirements for its utilization as a fuel. A probable reaction mechanism for the esterification process is proposed considering the presence of hydroxyapatite at the surface of calcined animal bones.
บทคัดย่อ (ไทย) :
ไบโอดีเซลหรือน้ำมันดีเซลชีวภาพจากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วด้วยกรรมวิธีผลิตต้นทุนต่ำ การผลิตไบโอดีเซลมี 2 กระบวนการ ได้แก่ 1) ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกรดไขมันอิสระในน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วด้วยเมทานอลโดยมีกระดูกสัตว์ที่ผ่านการเผาคัลไซน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งถ่านกระดูกสัตว์นี้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง 2) ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และความร้อนจากรังสีของแสงอาทิตย์ในตู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการ ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีคุณภาพตามข้อกำหนดสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง การใช้ถ่านกระดูกสัตว์ช่วยลดปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วซึ่งเป็นปัญหาในการผลิตไบโอดีเซล

#ไบโอดีเซล #น้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว #ถ่านกระดูกสัตว์ #ความร้อนจากแสงอาทิตย์ #ตู้ทำปฏิกิริยา

ประเภทเอกสาร :
Journal
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ