รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method for re-using expanded styrene
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีรีไซเคิลวัสดุสไตรีนชนิดขยายตัว
ผู้ประดิษฐ์ :
Tanaka; Syuzo (Tokyo, JP)
เลขที่สิทธิบัตร :
US 6,248,283
บทคัดย่อ (Eng) :
A method for re-using unneeded expanded styrene and an apparatus for preparing comminuted expanded styrene that can be used as a starting material for injection molding. The expanded styrene is rendered re-usable through a first step of comminuting expanded styrene, a second step of illuminating far-infra-red light to the expanded styrene comminuted by the first step to reduce its volume, a third step of further comminuting expanded styrene, reduced in volume by the second step, to prepare a granulated material, and a fourth step of injection-molding the granulated material from the third step to prepare a regenerated article.
บทคัดย่อ (ไทย) :
กรรมวิธีและเครื่องมือสำหรับแปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลสไตรีนชนิดขยายตัวซึ่งใช้ในบรรจุภัณฑ์ และส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไปเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อนำสินค้าออกมาใช้ กรรมวิธีรีไซเคิลสไตรีนชนิดขยายตัวประกอบด้วย การบดสไตรีนชนิดขยายตัว การลดปริมาตรโดยใช้ความร้อนจากแสงฟาร์อินฟราเรด การทำให้เป็นผง และการนำผงวัสดุรีไซเคิลสไตรีนชนิดขยายตัวเข้าแม่พิมพ์แบบฉีดเพื่อผลิดชิ้นงานใหม่
ประเภทเอกสาร :
Patent
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ