รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Exploring the potential for adopting alternative materials to reduce marine plastic litter
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
การสำรวจศักยภาพของวัสดุทางเลือกที่เกิดขึ้นเพื่อลดป้ญหาขยะพลาสติกในทะเล
ผู้แต่ง :
United Nations Environment Programme
แหล่งข้อมูล :
https://www.unenvironment.org/resources/report/exploring-potential-adopting-alternative-materials-reduce-marine-plastic-litter
บทคัดย่อ (Eng) :
This report aims to provide representative examples of some of the many alternative materials that are either available commercially, or are in development. It is intended to encourage entrepreneurs, ‘startups’ and established businesses - as well as researchers in the fields of materials science, engineering, agronomy and related fields – to explore more effective and sustainable products and practices. The overall aim should be to reduce society’s dependence on the unnecessary use of plastics, especially from fossil-fuel sources.
บทคัดย่อ (ไทย) :
รายงานนี้แสดงตัวอย่างวัสดุทางเลือกทั้งที่อยู่ในเชิงพาณิชย์แล้วและที่กำลังพัฒนา เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งนักวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ วิศวกรรม การเกษตร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สำรวจผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยมุ่งหวังว่าในที่สุดแล้วสังคมจะลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะพลาสติกที่มาจากแหล่งฟอสซิล ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเล
ประเภทเอกสาร :
Other
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ