รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ E-Waste ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method for recycling lithium-ion battery
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
กรรมวิธีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ผู้ประดิษฐ์ :
Kam Piu Ho [CN], Ranshi Wang [CN], Peihua Shen [CN]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 10,205,200
บทคัดย่อ (Eng) :
Assignee : GRST International Limited [CN]
Provided herein is a method for recycling lithium-ion batteries in a polar solvent such as an aqueous media or water. The method disclosed herein isolates a mixture of anode and cathode materials from waste lithium - ion batteries. The separated electrode materials can easily be collected with high recovery rate , providing a rapid , efficient and low - cost method for recycling electrode materials from waste lithium-ion batteries.
บทคัดย่อ (ไทย) :
การรีไซเคิลขยะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยแยกวัสดุขั้วไฟฟ้าออกจากขยะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีขั้นตอน 1) ตัดให้แบตเตอรรี่ลิเทียมไอออนเป็นชิ้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็นส่วนโลหะเคลือบด้วยชั้นวัสดุที่เป็นขั้วไฟฟ้าบวกและส่วนโลหะเคลือบด้วยชั้นวัสดุที่เป็นขั้วไฟฟ้าลบ 2) จุ่มในตัวทำละลายแบบมีขั้วอย่างน้ำหรือสารละลายน้ำ เช่น น้ำ-แอลกอฮอล น้ำ-คีโตน 3) ปั่นแยกด้วยวิธีทางกลในระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อแยกวัสดุเชื่อมออกไป 4) กรองเพื่อแยกวัสดุขั้วไฟฟ้าบวกและลบที่เคลือบออกจากส่วนโลหะ 5) แยกวัสดุขั้วไฟฟ้าตัวทำละลายมีขั้ว กรรมวิธีในการแยกวัสดุขั้วไฟฟ้าสำหรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนี้มีประสิทธิภาพ เร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำ และสามารถเก็บรวบรวมวัสดุขั้วไฟฟ้าที่แยกได้ง่ายด้วยเปอร์เซนต์การคืนกลับสูง
ประเภทเอกสาร :
Patent
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ