รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลวัสดุพลาสติกในกระบวนการผลิตหัวหมึกพิมพ์
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method of recycling plastic material of process cartridge
ผู้ประดิษฐ์ :
Koumura, Noboru ; Konno, Nagatoshi and Kato, Seiichi
เลขที่สิทธิบัตร :
US 7,178,748
บทคัดย่อ (ไทย) :
การเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลวัสดุพลาสติกเรซินที่ใช้ในกระบวนการผลิตหัวหมึกพิมพ์ โดยในขั้นตอนการบดอัด อนุภาพต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์จะถูกดูดออก และมีการคัดกรองในขั้นตอนถัดไป วัสดุที่เป็นโลหะจะถูกคัดแยกในขั้นตอนของการคัดแยกด้วยแม่เหล็ก โดยใช้ล้อหมุนที่เป็นแม่เหล็ก และการใช้กระแสไฟฟ้า อนุภาคต่างๆ รวมทั้งหมึกพิมพ์จะถูกคัดแยกโดยใช้อากาศ การใช้แรงโน้มถ่วงรวมทั้งวัสดุพลาสติกที่มีความหนาแน่นจำเพาะจะผ่านขั้นตอนการคัดแยกโดยการใช้สีอีกด้วย
บทคัดย่อ (Eng) :
It is an object of this invention to efficiently recycle a plastic resin material used in a process cartridge. To achieve this object, in a method of recycling a plastic material of a process cartridge, the process cartridge is crushed in a crushing step while particles such as toner are collected by suction, particles including toner are further separated in a screening step, metal materials are separated in a magnetic selection step, a drum magnetic selection step, and an eddy current step, particles including toner and foreign matter are separated in an air selection step, a secondary crushing step, a peeling step, and a dry gravity separation step, and a plastic material having a specific density is separated in a color selection step.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ