รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method for recycling a plastic material
ผู้ประดิษฐ์ :
Vandenhende, Bernard and Dumont, Jean-Philippe
เลขที่สิทธิบัตร :
US 7,056,956
บทคัดย่อ (ไทย) :
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก โดยพลาสติกจะถูกแช่ในสารละลายที่มีคุณสมบัติในการละลายพลาสติก พลาสติกที่ละลายอยู่ในสารละลายจะถูกนำมาตกตะกอน โดยใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการแยกชั้น
บทคัดย่อ (Eng) :
Process for recycling a plastic, according to which the plastic is brought into contact with a solvent capable of dissolving the same and the plastic dissolved in the solvent is precipitated using a non-solvent in the presence of a phase-separating agent, in which the phase-separating agent is compatible with the solvent and incompatible with the non-solvent, and is also present when the plastic is brought into contact with the solvent, and improves the dissolution of the plastic by the solvent.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ