รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งอุปกรณ์และกระบวนการทำความสะอาดพลาสติกที่บดอัดเป็นชิ้นเล็ก
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method for recycling used-up plastic products and washing process of crushed plastic and apparatus therefor
ผู้ประดิษฐ์ :
Suehara, Kazuyoshi
เลขที่สิทธิบัตร :
US 6,846,441
บทคัดย่อ (ไทย) :
วิธีการและอุปกรณ์ในการรีไซเคิลพลาสติก โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียหรือเสื่อมสภาพของพลาสติก ต้นทุนการรีไซเคิลและการประหยัดพลังงาน กระบวนการรีไซเคิลประกอบด้วย การบดผลิตภัณฑ์พลาสติก การแยกวัสดุที่เป็นพลาสติกออกจากวัสดุอื่นๆ โดยใช้ลมเป่า การบดละเอียดพลาสติกที่แยกได้ การทำความสะอาดพลาสติกที่บดละเอียดโดยใช้การไหลวนแบบเกลียว ให้ชิ้นพลาสติกสัมผัสกันทำให้สะอาดขี้น โดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาด หลังจากนั้นทำการแยกน้ำออกจากชิ้นพลาสติก ทำให้แห้ง แยกวัสดุที่เป็นโลหะโดยใช้เครื่องตรวจวัดโลหะ นำชิ้นพลาสติกเข้าสู่เครื่องฉีดขึ้นรูปโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นเม็ด ซึ่งมีส่วนหัวฉีดประกอบกับตัวกรองและกลไกสำหรับเป่าทำความสะอาดตัวกรองด้วยวิธีการกรองแบบย้อนกลับ
บทคัดย่อ (Eng) :
An object of the invention is to provide a method and an apparatus for recycling plastics which is improved with respect to operation efficiency, operation environment, lowering degradation of plastics, recycling cost and environment load including saving energy. The recycling is made as follows: coarse-crushing used-up plastic products, separating plastic materials from other foreign matters by air blow separation, fine-crushing the separated plastics, washing the fine-crushed plastics by the process using a circulation flow including a spiral flow in which interaction between crushed plastics helps themselves clean without washing agents, dewatering the washed plastics, drying them, removing metallic matters by using metal detector, then feeding them directly without pelletizing to an injection molding machine of which nozzle part is equipped with filter and flow-switching mechanism for cleaning the filter by backwash reverse filtration.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ