รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป เพื่อใช้ทำวัสดุที่มีความไวต่อแสง และชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปรีไซเคิล
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method of recycling molded plastic parts for photosensitive material and recycled plastic molded parts
ผู้ประดิษฐ์ :
Okamura, Daisuke ; Kamata; Kazuo and Sata, Toshio
เลขที่สิทธิบัตร :
US 6,783,715
บทคัดย่อ (ไทย) :
ชิ้นส่วนพลาสติกบริเวณด้านหน้า ด้านหลัง และส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลัก จะถูกนำมาบดอัด และทำให้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อไปรีไซเคิล โดยเม็ดพลาสติกดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นวัสดุในการขึ้นรูปเพื่อผลิตแม่พิมพ์ของชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับวัสดุที่มีความไวต่อแสง ในระหว่างการขึ้นรูปวัสดุโดยการหลอมด้วยความร้อน เทอร์โมพลาสติกเรซินจะถูกสลายด้วยความร้อน หรือเปลี่ยนรูปไป ดังนั้นคุณสมบัติและคุณภาพของแม่พิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติกรีไซเคิลที่ได้จะด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเทอร์โมพลาสติกเรซินถูกสลายด้วยความร้อน วัสดุที่มีความไวต่อแสงจะทำปฏิกิริยากับเทอร์โมพลาสติกเรซิน ทำให้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายอันเป็นผลกระทบจากคุณลักษณะทางแสง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอันเกิดจากความร้อน จึงมีการเติมคาร์บอนแบล็คเพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และดูดซับไม่ให้เกิดการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์
บทคัดย่อ (Eng) :
A front cover, a rear cover and a base portion are crushed into a crushed material, and further pelletized into a recycled plastic pellet. The recycled plastic pellet is used as a part of a molding material to produce mold plastic parts for a photosensitive material. When the molding material is melt in heat, a thermoplastic resin is deteriorated by heat or modified. Therefore, properties and qualities of recycled plastic mold parts are less than those of new ones. Further, when the thermoplastic resin is deteriorated by heat, the photosensitive material reacts with the thermoplastic resin to decomposed products having an bad influence on photographic characteristics. In order to prevent the deterioration by heat, oxidation inhibiting materials are added, and in order to absorb the decomposed products, carbon blacks are added.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ