รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการและอุปกรณ์ทำความสะอาดและรีไซเคิลพลาสติกฟิล์มเหลือทิ้ง
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method and apparatus for cleaning and recycling post-consumer plastic films
ผู้ประดิษฐ์ :
Brooks, J. Douglas [et al.]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,540,244
บทคัดย่อ (ไทย) :
ระบบและวิธีการในการแยกสิ่งเจือปนที่เป็นเยื่อละเอียดออกจากพลาสติกฟิล์ม โดยใช้ถังพักจำนวนมาก เพื่อแยกเยื่อออกจากพลาสติกฟิล์มตามลำดับ ประกอบด้วยการทำให้เกิดสภาวะไหลเวียนของสารละลาย การกรองสารละลาย การใส่สารช่วยตกตะกอน ทั้งนี้มีระบบไหลเวียน 2 ระบบย่อย แต่ละระบบย่อยจะทำหน้าที่ทำให้เกิดการไหลเวียนและกรองสารละลาย รวมทั้งระบบยังสามารถตรวจวัดความขุ่นของสารละลายที่ไหลเวียน เพื่อเติมสารช่วยตกตะกอนในระบบการไหลเวียนเมื่อพบว่าความขุ่นมากเกิดค่าที่กำหนด
บทคัดย่อ (Eng) :
A system and method for removing fine cellulosic contaminants from plastic film utilizing a plurality of tanks, means for moving the plastic film sequentially through the tanks, means for recirculating an aqueous solution through each of the tanks, means for filtering the recirculating aqueous solution, and means for injecting flocculant into the recirculating solution. The subject system preferably includes at least two independent circulation modules, each having means for recirculating and filtering an aqueous solution and for minimizing liquid carry-over from one module to another. The system also preferably includes means for monitoring the turbidity of the recirculating aqueous solution and for injecting flocculant into the recirculating solution whenever the turbidity exceeds a predetermined maximum value.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ