รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีแปรใช้ใหม่พลาสติกสำหรับวัสดุซีเมนต์ในผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method for recycling plastic into cementitions building products
ผู้ประดิษฐ์ :
Sawyers, John P.
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,422,051
บทคัดย่อ (ไทย) :
บทคัดย่อ (Eng) :
Plastic materials are collected from discarded articles or manufacturing stock, reduced to particles, and mixed with feedstock for manufacturing building materials, such as concrete. Particle maximum dimensions are preferably in the range of five to ten millimeters. The recycled plastic includes up to twenty-five per cent, by volume, of the building material. This provides economical and ecologically sound disposal of otherwise waste plastic, and improves the building material into which it has been incorporated. Cost of the building material is reduced. A cementitious concrete made from recycled plastics, portland cement, and sand/gravel fillers performs to standards of concretes made without plastics. Heterogeneous plastic materials may be used in this concrete, removing the previously time and resource intensive step of sorting and melting down constituent plastics from each other in the waste stream.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ