รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลขวดพลาสติกอัตโนมัติ
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method and apparatus for the automatic recycling of plastic bottles
ผู้ประดิษฐ์ :
Wiggins, William C.
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,123,993
บทคัดย่อ (ไทย) :
วิธีการและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลขวดพลาสติกใช้แล้วที่มีลักษณะเป็นภาชนะซึ่งมีวงแหวนรอบคอขวด กระบวนการประกอบด้วยวงล้อซึ่งยึดจับคอขวดเพื่อลำเลียงขวดไปยังสถานีต่างๆ สายพานลำเลียงขวดมายังวงล้อ สถานีแรกเป็นการเติมอากาศด้วยแรงดันในภาชนะ เพื่อให้รูปทรงของภาชนะกลับสู่สภาพเดิม สถานีที่สองเป็นการเติมน้ำร้อนลงในภาชนะเพื่อทำความสะอาด สถานีที่สามจะแยกส่วนฐานล่างของภาชนะ ซึ่งจะมีสายพานลำเลียงแยกออกจากระบบไปบดอัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ และรีไซเิคิล สถานีที่สี่จะแยกส่วนที่เป็นฉลากออกจากภาชนะ และมีสายพานลำเลียงแยกออกไป สถานีที่ห้าจะกำจัดน้ำออกจากภาชนะ และมีสายพานลำเลียงไปบดอัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ และรีไซเคิลต่อไป
บทคัดย่อ (Eng) :
A method and apparatus for recycling used plastic bottles formed of a lower base cup and an upper container with a neck ring comprising in combination: a processing star wheel for supporting bottles by their neck rings and for moving the supported bottles sequentially through a plurality of processing stations; an input conveyor for sequentially feeding bottles to the processing star wheel; a first processing station for inserting pressurized air into the containers to return them to their essentially initial shape; a second processing station for inserting hot water into the containers for cleaning purposes and for effecting their contraction; a third processing station for removing the base cups from the containers; a base cup conveyor for feeding the separated base cups from the system for granulization and recycling; a fourth processing station for removing the labels from the containers; a label conveyor for feeding the separated labels from the system; a fifth processing station for removing the water from the containers; and a container conveyor for feeding the separated containers from the system for their granulization and recycling.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ