รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
อุปกรณ์และวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุเครื่องดื่มพลาสติก
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Apparatus and method for recycling plastic beverage containers
ผู้ประดิษฐ์ :
Ruppman, Kurt H. and Prano, Charles A.
เลขที่สิทธิบัตร :
US 4,715,920
บทคัดย่อ (ไทย) :
เป็นระบบสำหรับการแยกส่วนที่เป็นฉลาก ส่วนฐานรอง และฝาปิดออกจากขวดพลาสติก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ประกอบด้วยสายพานแบบวงกลม ตัวยึดภาชนะบรรจุซึ่งติดอยู่ด้านบนสายพาน ภาชนะจะถูกยึดจับจากตัวยึดบนสายพานผ่านเครื่องให้ความร้อนเพื่อทำให้กาวที่ติดฉลากและฐานของภาชนะอ่อนตัวลง ฐานรองจะถูกแยกออกด้วยแปรงหัวหมุนที่เป็นคู่ ขณะที่ฉลากจะถูกแยกด้วยใบมีดหมุน ส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อถัดมาจะนำขวดมาให้ความร้อนโดยจุ่มลงในถังของเหลวที่มีความร้อน
บทคัดย่อ (Eng) :
A system (20) for separating the labels, base cups and caps from plastic bottles for subsequent recycling includes an endless belt (26) mounted for movement around a course. The bottles are attached to the endless belt (26) by means of carriers (32) for advancement between heaters (56, 80) to soften the adhesive securing the labels and base cups. The base cups are removed with a first pair of rotating brushes (68) while the labels are removed with a second pair of rotating brushes (86). The caps are removed with a rotating blade (96). In a second embodiment (110), the bottles are heated by immersion in a tank (112) of hot liquid (114).
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ