รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งประเภทพลาสติกผสมให้เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติก
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method of recycling of commingled plastics waste to tough thermoplastic materials
ผู้ประดิษฐ์ :
Zdenek Krulis …[et al.]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 7,638,595
บทคัดย่อ (ไทย) :
วิธีการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งประเภทพลาสติกผสม ซึ่งมีส่วนผสมของโพลิโอลิฟิน อย่างน้อย 30% โดยน้ำหนักให้เป็นวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติก โดยใช้หลักการของการผสมส่วนประกอบที่เป็นโพลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นพลาสติกผสมกับสารประกอบของ 1) ethylene-propylene copolymer หรือ 2) styrene-butadiene block copolymer หรือ 1) และ 2) ในอัตราส่วน 2-5% โดยน้ำหนัก ผสมกับ secondary aromatic amine 0.1-2.5% โดยน้ำหนัก และใช้กระบวนการผสมโดยการหลอมเข้าด้วยกัน
บทคัดย่อ (Eng) :
A method of recycling commingled plastics waste containing min. 30 wt. % of polyolefins to a tough thermoplastic material, based on the compatibilization of the polymer components of commingled plastics waste with an admixture of 2-15 wt. % of an ethylene--propylene copolymer or a styrene--butadiene block copolymer or a combination of an ethylene--propylene copolymer and a styrene--butadiene copolymer in any weight ratio, together with 0.1-2.5 wt. % of a secondary aromatic amine and by subsequent blend processing in the melt.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ