รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Concrete Cement ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
ชิ้นส่วนปะการังเทียมและวิธีการทำ
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Artificial reef module and method
ผู้ประดิษฐ์ :
Mostkoff Benjamin Joshua [US]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,908,265
บทคัดย่อ (ไทย) :
วิธีทำชิ้นส่วนปะการังเทียมจากคอนกรีตเหลือทิ้งในรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นคอนกรีตที่เกินจากความต้องการใช้งาน โดยขึ้นรูปในแม่พิมพ์แบบเปิดด้านหนึ่ง ชิ้นส่วนปะการังที่เป็นรูปทรงสี่หน้า (tetrahedron) มีด้านข้างที่มีลักษณะเป็นลอนลูกระนาด ทำให้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลให้มาสร้างรังที่อยู่อาศัย ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย โดยใช้รถบรรทุกหรือเรือท้องแบนขนไปวางใต้ทะเลเพื่อประกอบเป็นแนวปะการัง ส่วนผสมของคอนกรีตอาจใส่เศษยางล้อเป็นวัสดุมวลรวมได้โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้งานชิ้นนี้
บทคัดย่อ (Eng) :
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ