รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
การรีไซเคิลเส้นใยเสริมแรงในพอลิเมอร์ : บทปริทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิล การนำมาใช้ใหม่ และสมบัติของเส้นใยรีไซเคิล
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Current status of recycling of fibre reinforced polymers : review of technologies, reuse and resulting properties
ผู้แต่ง :
Géraldine Oliveux, Luke O.Dandy and Gary A. Leeke
แหล่งข้อมูล :
Progress in Materials Science 72, July 2015 : 61-99 ISSN: 0079-6425 doi : 10.1016/j.pmatsci.2015.01.004
บทคัดย่อ (ไทย) :
การแปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลเส้นใยที่ใช้เสริมแรงในวัสดุจำพวกพอลิเมอร์หรือคอมพอสิตที่มีการพัฒนากันมามีหลายเทคนิควิธีการ ในบทความนี้จะทบทวนเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้รีไซเคิลเส้นใยเสริมแรง โดยเน้นการนำเส้นใยรีไซเคิลที่ได้ไปใช้วัสดุชนิดใหม่หรือการประยุกต์ใช้งานใหม่ และเทคโนโลยีการรีไซเคิลเส้นใยเสริมแรง เช่น กระบวนการเชิงกล กระบวนการทางความร้อน (themal processes) การแยกสลายด้วยตัวทำละลาย (solvolysis) เส้นใยแก้วรีไซเคิลสามารถแทนที่เส้นใยแก้วบริสุทธ์ในผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณน้อย แต่ไม่มากพอจะทำให้กระบวนการรีไซเคิลเส้นใยนำไปปฏิบัติได้ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สำหรับการประยุกต์ใช้งานนั้น เส้นใยคาร์บอนรีเคลมจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไม่สามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เดิมได้ ต้องพัฒนาหาแนวทางการประยุกต์ใช้งานใหม่ที่เหมาะสม
บทคัดย่อ (Eng) :
ประเภทเอกสาร :
Journal


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ