รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Agroindustry waste ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
การแยกคืนสารอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Recovery of High Value‐Added Nutrients from Fruit and Vegetable Industrial Wastewater
ผู้แต่ง :
Honglin Chen ; Hua Zhang ; Jinhu Tian ; John Shi ; Robert J. Linhardt ; Tian Ding Xingqian Ye ; Sh
แหล่งข้อมูล :
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety Volume 18 Number 5 Year 2019 Page 1388-1402
บทคัดย่อ (ไทย) :
น้ำเสียจากอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากมีค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี หรือ chemical oxygen demand (COD) สูง เพราะน้ำเสียของอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compounds) ในปริมาณมาก ซึ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านี้สามารถแยกคืนจากน้ำเสียและพัฒนาเป็นสารอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวต้องคำนึงถึงเรื่องการรับประกันความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แยกคืนได้ เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และปัจจัยด้านผู้บริโภค บทปริทัศน์นี้ให้ภาพรวมของความก้าวหน้าในการแยกคืนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และความท้าทายของการจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง อุตสาหกรรมสตาร์ช และอุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค ซึ่งน้ำเสียมีสมบัติทางกายภาพและเคมีตามความหลากหลายของสารที่มีในน้ำเสีย รวมถึงทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแสดล้อมสำหรับแยกคืนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โอกาสในการนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
#น้ำเสีย #การแยกคืนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ #อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป #น้ำเสียที่มีสารอาหารสูง #บทปริทัศน์
บทคัดย่อ (Eng) :
The industrial processing water of fruit and vegetables has raised serious environmental concerns due to the presence of many important bioactive compounds being disposed in the wastewater. Bioactive compounds have great potential for the food industry to optimize their process and to recover these compounds in order to develop value‐added products and to reduce environmental impacts. However, to achieve this goal, some challenges need to be addressed such as safety assurance, technology request, product regulations, cost effectiveness, and customer factors. Therefore, this review aims to summarize the recent advances of bioactive compounds recovery and the current challenges in wastewater from fruit and vegetable processing industry, including fruit and beverage, soybean by‐products, starch and edible oil industry. Moreover, future direction for novel and green technology of bioactive compounds recovery are discussed, and a prospect of bioactive compounds reuse and sustainable development is proposed.
#Wastewater #BioactiveCompoundRecovery #FruitAndVegetableIndustry #HighNutrientWastewater #Review
ประเภทเอกสาร :
Journal


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ