รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Agroindustry waste ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
การย่อยเคราตินเพื่อรีไซเคิลขนสัตว์และนำไปผลิตวัสดุพอลิเมอร์
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Digestion of keratin
ผู้ประดิษฐ์ :
Tabor [US]; Eric David Vrabel [US]; Matthew J Beatty [US]; Jack Rogers Kovsky [US]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 10,030,099
บทคัดย่อ (ไทย) :
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น การแปรรูปสัตว์ปีก การผลิตขนสัตว์ มักมีวัสดุเหลือทิ้งจำพวกเศษขนสัตว์ซึ่งสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้ เนื่องจากขนสัตว์มีเคราตินเป็นองค์ประกอบที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นสารพอลิออลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น พอลิยูรีเทน การรีไซเคิลขนสัตว์เช่น ขนนก ขนไก่ โดยย่อยเคราตินในขนสัตว์ด้วยตัวทำละลายจากสารกลุ่มไกลคอล อัลคาโนลามีน พอลิเอมีน หรือผสมกัน ให้ความร้อนที่อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม จะได้สารพอลิออลจากเคราตินสำหรับผลิตวัสดุพอลิเมอร์ เช่น พอลิยูรีเทน ถือเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนทดแทนการใช้สารตัวกลางจากปิโตรเคมีสำหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์
#เคราติน #รีไซเคิลขนสัตว์ #พอลิออล #พอลิยูรีเทนชีวภาพ
บทคัดย่อ (Eng) :
The present invention relates to the chemical digestion of keratin, such as avian feathers and wool. The digestion product is made by heating the feathers or wool with a solvent selected from glycols, alkanolamines, polyamines, and combinations thereof. The resulting digested keratin product is a keratin-derived polyol useful for making polymeric materials such as polyurethanes. The digestion products provide a sustainable alternative to petrochemical based intermediates.
#KeratinDigestion #FeatherRecycling #Polyol #BioBasedPolyurethane #WasteRecycling
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ