เลือกประเภทวัสดุ  ประเภทเอกสาร  เรียงตาม  

[English Title]
เรื่องที่ 1 - 30 จากที่พบ 383 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
1.
Manufacture of unfired decorative tiles using hydraulic composition. / Patent
2.
Manufacture of sewer pipes, bricks, tiles, roof titles, and the like, from mixtures comprising an inorganic material and water glass. / Patent
3.
Recycling of plastic waste containing a mixture of polyurethanes with other plastics / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
4.
Thermal expansion reduction of cordierite ceramic treated with water. / Patent
5.
The methylene blue index for whiteware body control. / Other
6.
- / Other
7.
- / Journal
8.
- / Patent
9.
- / Journal
10.
Cracking technology แบบต่อเนื่องและอุปกรณ์สำหรับวัสดุเหลือทิ้งประเภทยางหรือพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
11.
กรรมวิธีจัดการและการใช้ประโยชน์แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหิน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
12.
กรรมวิธีเตรียมวานิลลินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีทางเคมี / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
13.
กรรมวิธีแปรใช้ใหม่เศษชิ้นส่วนภาชนะพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
14.
กรรมวิธีแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งเส้นใยแก้วนำแสง / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
15.
กรรมวิธีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
16.
กระจกหน้าต่างเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
17.
กระดาษแข็งจากเส้นใยรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
18.
กระดาษปิดผนังกับชั้นของเซรามิกและการผลิต / Patent
19.
กระบวนการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง / Patent
20.
กระบวนการต้นทุนต่ำในการสังเคราะห์ mullite โดยใช้วัตถุดิบจากของเสียจากอุตสาหกรรมเคลือบและแกลบ / Journal
21.
กระบวนการเตรียมผิวเพื่อการจับตัวของเรซินสังเคราะห์บนเซรามิก / Patent
22.
กระบวนการทำให้เกิดโฟมลอยในการรีไซเคิลกระดาษ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
23.
กระบวนการทำให้แก้วที่ผ่านการแยกให้บริสุทธิ์ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
24.
กระบวนการทำให้ชิ้นยางแห้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสำหรับนำไปรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
25.
กระบวนการนำวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับคืนจากวัสดุเหลือทิ้งในสถานที่ก่อสร้าง และการติดตั้งระบบ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
26.
กระบวนการแปรใช้ใหม่และแยกพอลิสไตรีนโฟมจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉพาะที่มาจากร้านอาหารจานด่วน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
27.
กระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลจากลิกนินและวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
28.
กระบวนการผลิตแก้วเพื่อให้กลายเป็นเส้นใยแก้ว / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
29.
กระบวนการผลิตวัสดุขัดสีซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นพิษ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
30.
กระบวนการผลิตวัสดุคล้ายเซรามิก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ