เลือกประเภทวัสดุ  ประเภทเอกสาร  เรียงตาม  

[English Title]
เรื่องที่ 1 - 30 จากที่พบ 55 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
1.
อุปกรณ์และวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุเครื่องดื่มพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
2.
อุปกรณ์เปลี่ยนพลาสติกเหลือทิ้งให้เป็นน้ำมัน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
3.
อุปกรณ์สำหรับคัดแยกฟิล์มพลาสติกจากกระดาษแบบปรับใช้สำหรับระบบรีไซเคิลขยะ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
4.
อมพอสิตจากพอลิเอทิลีนแปรใช้ใหม่ / Journal
5.
การรีไซเคิลเส้นใยเสริมแรงในพอลิเมอร์ : บทปริทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิล การนำมาใช้ใหม่ และสมบัติของเส้นใยรีไซเคิล / Journal
6.
อุปกรณ์บำบัดของเสียพลาสติกก่อนการรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
7.
การสำรวจศักยภาพของวัสดุทางเลือกที่เกิดขึ้นเพื่อลดป้ญหาขยะพลาสติกในทะเล / Other
อ่านบทความฉบับเต็ม
8.
การติดตั้งอุปกรณ์รีไซเคิลแผ่นพลาสติกชนิดโพลีโอลิฟิน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
9.
ข้อจำกัดด้านกฎหมายของพลาสติกใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสติก / Other
10.
เครื่องล้างชิ้นพลาสติกก่อนการรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
11.
วิธีการและระบบการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งที่มีส่วนประกอบเป็นพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
12.
วิธีการและอุปกรณ์ทำความสะอาดและรีไซเคิลพลาสติกฟิล์มเหลือทิ้ง / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
13.
วิธีการและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลขวดพลาสติกอัตโนมัติ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
14.
วิธีและระบบอัตโนมัติสำหรับเก็บรวบรวมขยะพลาสติกในทะเล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
15.
วิธีแปรใช้ใหม่พลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
16.
กรรมวิธีแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งเส้นใยแก้วนำแสง / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
17.
วิธีผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนน้ำหนักเบาจากวัสดุเหลือทิ้งอย่างเศษมัน ซากพืชที่มีเส้นใย และโฟมพอลิยูรีเทน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
18.
วิธีการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
19.
วิธีการรีไซเคิลวัสดุที่มีส่วนประกอบของพลาสติก ยาง หรือแลกเกอร์ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
20.
วิธีแปรใช้ใหม่พลาสติกสำหรับวัสดุซีเมนต์ในผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
21.
วิธีแปรใช้ใหม่ผลิตภัณฑ์พลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
22.
วิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งอุปกรณ์และกระบวนการทำความสะอาดพลาสติกที่บดอัดเป็นชิ้นเล็ก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
23.
วิธีการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้งที่มีสไตรีนโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
24.
วิธีรีไซเคิลวัสดุสไตรีนชนิดขยายตัว / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
25.
วิธีการรีไซเคิลชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป เพื่อใช้ทำวัสดุที่มีความไวต่อแสง และชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
26.
วิธีการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งประเภทพลาสติกผสมให้เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
27.
วิธีการรีไซเคิลวัสดุพลาสติกในกระบวนการผลิตหัวหมึกพิมพ์ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
28.
วิธีการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
29.
วิธีและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลขยะพอลเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
30.
วิธีแปรใช้ใหม่ขยะจากวัสดุโฟมพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
หน้าที่ [1]|2
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ