เลือกประเภทวัสดุ  ประเภทเอกสาร  เรียงตาม  

[English Title]
เรื่องที่ 1 - 3 จากที่พบ 3 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
1.
วิธีที่คุ้มค่าสำหรับแยกคืนลิเทียมจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนโดยใช้รีเวิร์สออสโมซิสและการตกตะกอน : มุมมองในภาพรวม / Journal
2.
วิธีทำให้เข้มข้นขึ้นและแยกโลหะมีค่าจากแผงวงจรโทรศัพท์มือถือใช้แล้วและตัวเร่งปฏิกิริยาใช้แล้วจากอุตสาหกรรมรถยนต์โดยใช้ตะกรันจากโลหะที่ไม่ใช่กลุ่มเหล็ก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
3.
กรรมวิธีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
หน้าที่ [1]
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ