เลือกประเภทวัสดุ  ประเภทเอกสาร  เรียงตาม  

[English Title]
เรื่องที่ 1 - 30 จากที่พบ 383 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
1.
งานวิจัยนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งที่ 97 และการประชุมปี 1995 เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ และไวต์แวร์ วันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 1995 ณ เมืองซินซินเนติ โอไฮโอ และวันที่ 13-16 ก.ย. 1995 ณ เมืองเวอร์จิเนียบ / Other
2.
เยื่อกระดาษจากวัสดุกระดาษเหลือทิ้ง / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
3.
วิธีการใหม่ในการเพิ่มความแข็งแรงและความใสของไวต์แวร์โดยใช้วัสดุที่มีการให้ความร้อนเบื้องต้น / Journal
4.
งานวิจัยเกี่ยวกับการนำเซรามิกเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีต / Journal
5.
แผ่นยึดแบบสำหรับการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ในขั้นตอนการนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เพื่อนำไปเคลือบ ยกเว้นการเผา / Patent
6.
การเร่งการกลับสีของกระดาษถ่ายเอกสารที่ประกอบด้วยเส้นใยจากการแปรใช้ใหม่ / Journal
7.
อุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลกระดาษ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
8.
กระจกหน้าต่างเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
9.
การผลิตไวต์แวร์เผาเร็วแบบใหม่โดยใช้การจำแนกแบบไดนามิก / Other
10.
สารช่วยยึดเกาะแบบใหม่สำหรับไวต์แวร์ / Other
11.
อุปกรณ์และวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุเครื่องดื่มพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
12.
อุปกรณ์สำหรับเตรียมชิ้นยางเพื่อการรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
13.
อุปกรณ์เปลี่ยนขยะของแข็งโดยการแยกสลายด้วยความร้อนเพื่อนำไปผลิตเกล็ดเซรามิก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
14.
อุปกรณ์สำหรับการรีไซเคิลแก้ว / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
15.
อุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
16.
อุปกรณ์เปลี่ยนพลาสติกเหลือทิ้งให้เป็นน้ำมัน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
17.
อุปกรณ์สำหรับคัดแยกฟิล์มพลาสติกจากกระดาษแบบปรับใช้สำหรับระบบรีไซเคิลขยะ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
18.
อุปกรณ์สำหรับบำบัดของเสียที่เป็นสารเคลือบผิวในลักษณะของเหลวและน้ำมันที่ใช้แล้ว / Patent
19.
การประยุกต์ใช้วงจรของน้ำในอุตสาหกรรมเซรามิก / Journal
20.
ชิ้นส่วนปะการังเทียมและวิธีการทำ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
21.
หินเทียมจากเศษเซรามิก / Patent
22.
วัสดุเซรามิกที่ผลิตจากขี้เถ้า / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
23.
อุปกรณ์สำหรับแปรใช้ใหม่ขยะแบบอัตโนมัติและระบบกำจัดขยะ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
24.
ไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วผลิตโดยใช้ถ่านกระดูกสัตว์และแหล่งความร้อนจากแสงอาทิตย์ / Journal
25.
ระบบบำบัดนำเสียชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเซรามิก / Journal
26.
ไบโอซิสเต็มและไบโอซิสเต็มของป่าโกงกางสำหรับการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้วัสดุที่ให้น้ำซึมผ่านและสามารถดูดซับน้ำไว้ได้ / Patent
27.
วัสดุก่อสร้างผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมที่ไม่ติดไฟ / Patent
28.
เครื่องมือและการเผายางเก่าใช้แล้ว / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
29.
การใช้ส่วนผสมแคลไซน์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบในการทำเซรามิกที่มีรูปทรง / Patent
30.
แคลไซน์เซรามิกจากเศษหินอัคนีพุ / Patent
หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ