รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1 ถึง 30 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1. EP10-2018 Multifiber Adjacent Fabrics: Evaluation of 2018 AATCC Active
2. EP10-2018e Multifiber Adjacent Fabrics 2021 AATCC Active
3. EP11-2016 Spectrophotometer UV Energy Calibration Procedure for Optically Brightened Textiles 2016 AATCC Active
4. EP1-2012 Gray Scale for Color Change 2012 AATCC Active
5. EP1-2020 Gray Scale for Color Change 2021 AATCC Active
6. EP12-2010e(2017)e2 Instrumental Assessment of Degree of Staining 2021 AATCC Active
7. EP12-2017 Instrumental Assessment of Degree of Staining 2017 AATCC Active
8. EP13-2018e(2020) Electrical Resistance of Electronically-Integrated Textiles 2021 AATCC Active
9. EP2-2012 Gray Scale for Staining 2012 AATCC Active
10. EP2-2020 Gray Scale for Staining 2021 AATCC Active
11. EP5-1996e2(2020) Fabric Hand 2021 AATCC Active
12. EP5-2011 Fabric Hand: Guidelines for the Subjective Evaluation of 2011 AATCC Active
13. EP6-2016 Instrumental Color Measurement 2016 AATCC Active
14. EP6-2016e Instrumental Color Measurement 2021 AATCC Active
15. EP7-2015 Instrumental Assessment of the Change in Color of a Test Specimen 2015 AATCC Active
16. EP7-2015e Instrumental Assessment of the Change in Color of a Test Specimen 2021 AATCC Active
17. EP8-2010e(2017)e Chromatic Transference Scale, 9-Step 2021 AATCC Active
18. EP8-2017 Chromatic Transference Scale, 9-Step 2017 AATCC Active
19. EP9-2017 Visual Assessment of Color Difference of Textiles 2017 AATCC Active
20. EP9-2017e Visual Assessment of Color Difference of Textiles 2021 AATCC Active
21. LP1-2018 Home Laundering: Machine Washing 2018 AATCC Active
22. LP1-2018e Home Laundering: Machine Washing 2021 AATCC Active
23. LP2-2018 Home Laundering: Hand Washing 2018 AATCC Active
24. LP2-2018e(2020) Home Laundering: Hand Washing 2021 AATCC Active
25. LP3-2018 Transfer of Free Permethrin from Textile Surfaces 2018 AATCC Active
26. LP3-2018e Transfer of Free Permethrin from Textile Surfaces 2021 AATCC Active
27. M10-2012 Barre': Visual Assessment Descriptive Terms and Terminology 2012 AATCC Active
28. M10-2018e Barré: Visual Assessment Descriptive Terms and Terminology 2021 AATCC Active
29. M11-2018 A Glossary of AATCC Standard Terminology 2018 AATCC Active
30. M11-2019 Glossary of AATCC Standard Terminology 2021 AATCC Active

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15