รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1 ถึง 30 จากที่พบ 63344 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
1. EP10-2018 Multifiber Adjacent Fabrics: Evaluation of 2018 AATCC
2. EP11-2016 Spectrophotometer UV Energy Calibration Procedure for Optically Brightened Textiles 2016 AATCC
3. EP1-2012 Gray Scale for Color Change 2012 AATCC
4. EP12-2017 Instrumental Assessment of Degree of Staining 2017 AATCC
5. EP2-2012 Gray Scale for Staining 2012 AATCC
6. EP5-2011 Fabric Hand: Guidelines for the Subjective Evaluation of 2011 AATCC
7. EP6-2016 Instrumental Color Measurement 2016 AATCC
8. EP7-2015 Instrumental Assessment of the Change in Color of a Test Specimen 2015 AATCC
9. EP8-2017 Chromatic Transference Scale, 9-Step 2017 AATCC
10. EP9-2017 Visual Assessment of Color Difference of Textiles 2017 AATCC
11. LP1-2018 Home Laundering: Machine Washing 2018 AATCC
12. LP2-2018 Home Laundering: Hand Washing 2018 AATCC
13. LP3-2018 Transfer of Free Permethrin from Textile Surfaces 2018 AATCC
14. M10-2012 Barre': Visual Assessment Descriptive Terms and Terminology 2012 AATCC
15. M11-2018 A Glossary of AATCC Standard Terminology 2018 AATCC
16. M1-2017 AATCC Standard Reference Detergents and Laundry Detergents in General 2017 AATCC
17. M12-2018 AATCC Style Guide for Writing Test Methods 2018 AATCC
18. M13-2017 Rules of Procedure for AATCC Test Method and Technology Committees 2017 AATCC
19. M3-2008 High Efficiency Washers in North America 2008 AATCC
20. M4-2017 Overview of Liquid Fabric Softeners Used in Home Laundering 2017 AATCC
21. M7-1991 Standard Laboratory Practice for Home Laundering Fabrics Prior to Flammability Testing to Differentiate Between Durable and Non-Durable Finishes 1991 AATCC
22. M9-1992 Summary of ASTM Methods for Interlaboratory Testing 1992 AATCC
23. TM100-2012 Antibacterial Finishes on Textile Materials, Assessment of 2012 AATCC
24. TM101-2013 Colorfastness to Bleaching with Hydrogen Peroxide 2013 AATCC
25. TM102-2016 Determination of Hydrogen Peroxide by Potassium Permanganate Titration 2016 AATCC
26. TM103-2013 Bacterial Alpha-Amylase Enzymes used in Desizing, Assay of 2013 AATCC
27. TM104-2014 Colorfastness to Water Spotting 2014 AATCC
28. TM106-2013 Colorfastness to Water: Sea 2013 AATCC
29. TM107-2013 Colorfastness to Water 2013 AATCC
30. TM109-2016 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under Low Humidities 2016 AATCC

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15