รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1021 ถึง 1050 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1021. ASHRAE 4157 Damper Control Characteristics and Mixing Effectiveness of an Air-Handling Unit Combination Mixing/Filter Box 1998 ASHRAE Inactive
1022. ASHRAE 4158 Environmental Correction Factors for Predicting Room Sound Pressure Levels - RP-755 1998 ASHRAE Inactive
1023. ASHRAE 4159 Sound Pressure Level VS. 1998 ASHRAE Inactive
1024. ASHRAE 4160 Transmission of Sound from Air Terminal Devices Through Ceiling Systems - RP-755 1998 ASHRAE Inactive
1025. ASHRAE 4161 Health and Productivity Benefits of Improved Indoor Air Quality 1998 ASHRAE Inactive
1026. ASHRAE 4162 Improving Occupant Comfort without an Engergy Penalty in Homes Heated by Electric Heat Pumps 1998 ASHRAE Inactive
1027. ASHRAE 4163 Particle Separation from a Uniflow Aerodynamic Deduster 1998 ASHRAE Inactive
1028. ASHRAE 4164 Relationships between the Indoor Environment and Productivity: a Literature Review - RP-700 1998 ASHRAE Inactive
1029. ASHRAE 4165 The Effect of Distribution System Parameters on Air-Conditioning Motor Start-Up Flicker - RP-770 1998 ASHRAE Inactive
1030. ASHRAE 4166 The Effect of Turbulent Structures on Hood Design - A Review of CFD and Flow Visualization Studies - The Full Text of this Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 3, Numb 1998 ASHRAE Inactive
1031. ASHRAE 4167 The Effects of Temperature, Light, and Sound on Perceived Work Environment 1998 ASHRAE Inactive
1032. ASHRAE 4168 The Knitted Metal Fiber Burner: A New Generation of Surface Combustion Material for Radiant Heat and Low NOx Applications 1998 ASHRAE Inactive
1033. ASHRAE 4169 Thermoelectric Self-Powered Hydronic Heating Demonstration 1998 ASHRAE Inactive
1034. ASHRAE 4170 Visualization Study of Enhanced Flash Boiling of R-22 with 5 mm Steel and Glass Spheres 1998 ASHRAE Inactive
1035. ASHRAE 4171 Wind Data for Design of Smoke Control Systems - RP-816 1998 ASHRAE Inactive
1036. ASHRAE 4172 Zero-Load Control of Indoor Thermal Environment 1998 ASHRAE Inactive
1037. ASHRAE 4173 New Criterion Based on the Wavelet Transform for Power Quality Studies and Waveform Feature Localization - RP-770 1998 ASHRAE Inactive
1038. ASHRAE 4174 Effect of Air Pressure Differential on Vapor Flow Through Sample Building Walls - RP-746 1998 ASHRAE Inactive
1039. ASHRAE 4175 Measuring the Effectiveness of Gas-Phase Air Filtration Equipment - Field Test Methods and Applications - RP-791 1998 ASHRAE Inactive
1040. ASHRAE 4176 Quantitative Comparison of North American and U.K. Cooling Load Calculation Procedures - Methodology - RP-942 1998 ASHRAE Inactive
1041. ASHRAE 4177 Quantitative Comparison of North American and U.K. Cooling Load Calculation Procedures - Results - RP-942 1998 ASHRAE Inactive
1042. ASHRAE 4178 A Revised Procedure for Duct Design with Minimum Life-Cycle Cost 1998 ASHRAE Inactive
1043. ASHRAE 4179 Numerical Simulation of Three-Dimensional Airflow in Unfurnished Rooms 1998 ASHRAE Inactive
1044. ASHRAE 4180 Selection of Cold Air Diffusers - RP-849 1998 ASHRAE Inactive
1045. ASHRAE 4181 T-Method Duct Design: Part 1V - Duct Leakage Theory 1998 ASHRAE Inactive
1046. ASHRAE 4182 T-Method Duct Design: Part V - Duct Leakage Calculation Technique and Economics 1998 ASHRAE Inactive
1047. ASHRAE 4183 A Generalized Performance Prediction Method for Adiabatic Capillary Tubes - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 1, Number 1, January 1998, pp. 2 1998 ASHRAE Inactive
1048. ASHRAE 4184 Analysis of Energy Conversion Systems, Including Material and Global Warming Aspects - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 1, January 1998 ASHRAE Inactive
1049. ASHRAE 4185 Experimental Study of Free Convection at an Indoor Glazing Surface with a Venetian Blind - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 2, Apri 1998 ASHRAE Inactive
1050. ASHRAE 4186 Experiments on the Dehumidification Performance of a Finned Tube Heat Exchanger - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 2, April 1998, p 1998 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 28|29|30|31|32|33|34|[35]|36|37|38|39|40|41|42