รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1051 ถึง 1080 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1051. ASHRAE 4187 Field Validation of Algebraic Equations for Stack and Wind Driven Air Infiltration Calculations - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 1998 ASHRAE Inactive
1052. ASHRAE 4188 Improvements in the Modeling and Simulation of Refrigeration Systems: Aerospace Tools Applied to a Domestic Refrigerator - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Re 1998 ASHRAE Inactive
1053. ASHRAE 4189 New Insights into the Behavior of the Metastable Region of an Operating Capillary Tube - The Full Text of This Paper can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 4, Number 1, Januar 1998 ASHRAE Inactive
1054. ASHRAE 4190 A Modeling Study of a Centrifugal Compressor 1998 ASHRAE Inactive
1055. ASHRAE 4512 An Experimental Investigation of Turbulent Wall Jets 2002 ASHRAE Active
1056. ASHRAE 4666 A Study of Geothermal Heat Pump and Standing Column Well Performance - RP-1119 2004 ASHRAE Active
1057. ASHRAE 4667 Considerations in the Design and Application of Solid Oxide Fuel Cell Energy Systems in Residential Markets 2004 ASHRAE Active
1058. ASHRAE 4668 Results of a Residential Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cell Demonstration at a Military Facility in New York 2004 ASHRAE Active
1059. ASHRAE 4669 Thermal Analysis of Solar-Powered Continuous Adsorption Air-Conditioning System 2004 ASHRAE Active
1060. ASHRAE 4670 A Comparative Study of Shell-Side Condensation on Integral-Fin Tubes with R-114 and R-236a 2004 ASHRAE Active
1061. ASHRAE 4671 A Comparative Study of the Airside Performance of Winglet Vortex Generator and Wavy Fin-and-Tube Heat Exchangers 2004 ASHRAE Active
1062. ASHRAE 4672 A Modified Model to Predict Air Infiltration into Refrigerated Facilities through Doorways 2004 ASHRAE Active
1063. ASHRAE 4673 A Switched Reluctance Motor in a Variable-Speed Pumping Application 2004 ASHRAE Active
1064. ASHRAE 4674 An Algorithm of Stereoscopic Particle Image Velocimetry for Full-Scale Room Airflow Studies 2004 ASHRAE Active
1065. ASHRAE 4675 Average Modified Stanton Number for Evaluating the Ice-Melting Characteristics of Ice Harvested from a Thermal Storage Tank 2004 ASHRAE Active
1066. ASHRAE 4676 Comparsion of Diffusion Characteristics of Aersol Particles in Different Ventilated Rooms by Numercial Method 2004 ASHRAE Active
1067. ASHRAE 4677 Consumptive Water Use for U.S. Power Production 2004 ASHRAE Active
1068. ASHRAE 4678 Convective Evaporation on Plain Tube and Low-Fin Tube Banks Using R-123 and R-134a 2004 ASHRAE Active
1069. ASHRAE 4679 Dynamic Modeling and Control of Multi-Evaporator Air-Conditioning Systems 2004 ASHRAE Active
1070. ASHRAE 4680 Energy Savings Potential of Energy Recovery Ventilation in an Animal Housing Facility 2004 ASHRAE Active
1071. ASHRAE 4681 Exhaust Contamination of Hidden vs. Visible Air Intakes 2004 ASHRAE Active
1072. ASHRAE 4682 Heat Transfer Augmentation by Segmented Tape Inserts During Condensation of R-22 Inside a Horizontal Tube 2004 ASHRAE Active
1073. ASHRAE 4683 Impact of Modeling Accuracy on Predictive Optimal Control of Active and Passive Building Thermal Storage Inventory 2004 ASHRAE Active
1074. ASHRAE 4685 Overview of Existing Literature on Diversity Factors and Schedules for Energy and Cooling Load Calculations - RP-1093 2004 ASHRAE Active
1075. ASHRAE 4686 Sensitivity Study of Slab-on-Grade Transient Heat Transfer Model Parameters 2004 ASHRAE Active
1076. ASHRAE 4687 Tests of Stairwell Pressurization Systems for Smoke Control in a High-Rise Building 2004 ASHRAE Active
1077. ASHRAE 4688 Thermal Mixing of Outdoor and Return Airflows in Typical Air-Handling Units - RP-1045 2004 ASHRAE Active
1078. ASHRAE 4689 Thermodynamic Modeling and Experimental Validation of Screw Liquid Chillers 2004 ASHRAE Active
1079. ASHRAE 4690 Uncertainty-Based Quantitative Model for Assessing Risks in Existing Buildings 2004 ASHRAE Active
1080. ASHRAE 4691 Development and Implementation of HVAC-KBCD: A Knowledge-Based Expert System for Conceptual Design of HVAC&R System - Part 1: General Framework 2004 ASHRAE Active

หน้าที่ 29|30|31|32|33|34|35|[36]|37|38|39|40|41|42|43