รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1081 ถึง 1110 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1081. ASHRAE 4692 Development and Implementation of HVAC-KBCD: A Knowledge-Based Expert System for Conceptual Design of HVAC&R System - Part 2: Application to Office Buildings 2004 ASHRAE Active
1082. ASHRAE 4693 Development and Implementation of HVAC-KBCD: A Knowledge-Based Expert System for Conceptual Design of HVAC&R System - Part 2: Application to Office Buildings 2004 ASHRAE Active
1083. ASHRAE 4694 Measurements and Model Development for R-400 Series Refrigerants - RP-1215 2004 ASHRAE Active
1084. ASHRAE 4695 Operable Windows, Personal Control, and Occupant Comfort - RP-1161 2004 ASHRAE Active
1085. ASHRAE 4696 Heat Transfer through a Composite Wall with a Rectangular Graybody Radiating Cavity: A Numerical Solutions 2004 ASHRAE Active
1086. ASHRAE 4697 An Air-Conditioning Model Validation and Implementation into a Building Energy Analysis Software 2004 ASHRAE Active
1087. ASHRAE 4698 Application of Advanced Software Technologies and Engineering Standards to Improve the Process of HVAC System Design 2004 ASHRAE Active
1088. ASHRAE 4699 Dehumidification Characteristics of Commercial Building Applications - RP-1121 2004 ASHRAE Active
1089. ASHRAE 4700 Indoor Air Quality of an Energy-Efficient, Healthy House with Mechanically Induced Fresh Air 2004 ASHRAE Active
1090. ASHRAE 4701 A Comparison of Electrical- and Thermal-Load-Following CHP Systems 2004 ASHRAE Active
1091. ASHRAE 4702 A Preliminary Investigation on the Use of Ultra-Wideband Radar for Moisture Detection in Building Envelopes 2004 ASHRAE Active
1092. ASHRAE 4703 A Study on the Control Methods for Radiant Floor Heating and Cooling System in Residential Building 2004 ASHRAE Active
1093. ASHRAE 4704 Analysis and Validation of a Psychrometric Apparatus 2004 ASHRAE Active
1094. ASHRAE 4705 Axial-Flow Air-Vapor Compression Rdfrigerating System for Air Conditioning Cooled by Ciculating Water 2004 ASHRAE Active
1095. ASHRAE 4706 Benefits of Multi-Building Electric Load Aggregation: Actural and Simulation Case Studies - RP-1146 2004 ASHRAE Active
1096. ASHRAE 4707 Calculation of Food Freezing Times and Heat Transfer Coefficients - RP-1123 2004 ASHRAE Active
1097. ASHRAE 4708 Calibration and Testing of Thermal Simulation Models of Air Heaters 2004 ASHRAE Active
1098. ASHRAE 4709 CFD-Based Parametric Study of Ventilation and Diesel Exhaust in Locomotive Facilities - RP-1191 2004 ASHRAE Active
1099. ASHRAE 4710 Climatic Impacts on Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) and Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) for Air-Source Heat Pumps 2004 ASHRAE Active
1100. ASHRAE 4711 Coefficient of Performance of Fluorinatied Ether and Fluorinated Ether Mixtures 2004 ASHRAE Active
1101. ASHRAE 4712 Performance Analysis of Low-pressure Household Water Heaters 2004 ASHRAE Active
1102. ASHRAE 4713 Development of Energy-Efficient Single-Coil Twin-fan Air-Conditioning System with Zonal Ventilation Control 2004 ASHRAE Active
1103. ASHRAE 4714 Domestic Hot Water End Use Analysis Methods and Preliminary Results - RP-1172 2004 ASHRAE Active
1104. ASHRAE 4715 Double-Qalled Heat Exchanger Risk Analysis for Group B1 and Group B2 Refrigerants - RP-1042 2004 ASHRAE Active
1105. ASHRAE 4716 Effect of Boundary Condition on the Prediction of Temperature Distribution for Curtain Walls 2004 ASHRAE Active
1106. ASHRAE 4717 Effect of Ventilation System on Particle Spatial Distribution in Ventilated Rooms 2004 ASHRAE Active
1107. ASHRAE 4718 Full-Scale Burning Tests of Mechanical Smoke Exhaust in Large Atrium 2004 ASHRAE Active
1108. ASHRAE 4719 Heat and Moisture Production of Poultry and Their Housing Systems: Molting Hens - RP-1044 2004 ASHRAE Active
1109. ASHRAE 4720 Heat and Moisture Production of Poultry and Their Housing Systems: Pullets and Layers - RP-1044 2004 ASHRAE Active
1110. ASHRAE 4721 Indoor Humidity Modeling and Evaluation of Condensation on Interior Surfaces 2004 ASHRAE Active

หน้าที่ 30|31|32|33|34|35|36|[37]|38|39|40|41|42|43|44