รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1111 ถึง 1140 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1111. ASHRAE 4722 Integrated Damper and Pressure Reset for VAV Supply Air Fan Control 2004 ASHRAE Active
1112. ASHRAE 4723 Laboratory Observations of Biocide Efficacy in Model Cooling Tower Systems 2004 ASHRAE Active
1113. ASHRAE 4724 Method of Thermal Metering on the Air Side for Fan Coil Units 2004 ASHRAE Active
1114. ASHRAE 4725 Minimizing TEWI in a Compact Chiller for Unitary Applications 2004 ASHRAE Active
1115. ASHRAE 4726 Multidimensional Effects of Ground Heat Transfer on the Dynamics of Building Thermal Performance 2004 ASHRAE Active
1116. ASHRAE 4727 Natural Convection Heat Transfer for Fin-Tube Heat Exchangers 2004 ASHRAE Active
1117. ASHRAE 4728 Neural Network Optimal Controlled for Comemercial Ice Thermal Storage Systems 2004 ASHRAE Active
1118. ASHRAE 4729 Numerical Analysis of the Movement of Biological Particles in Two Adjacent Rooms 2004 ASHRAE Active
1119. ASHRAE 4730 Numerical Study of the Similarity Law for the Cross-Flow fan of a Split-Type Air Conditioner 2004 ASHRAE Active
1120. ASHRAE 4731 Overview of Exisiting Guidance and Ventilation Approaches for Control of Diesel Exhaust Inside Locomotive Facilities - RP-1191 2004 ASHRAE Active
1121. ASHRAE 4732 Simple Approach to Evaluate the View Factors between Internal Heat Sources and Their Environment - RP-1191 2004 ASHRAE Active
1122. ASHRAE 4733 Simulation and Performance Analysis of Lithium Bromide/Water for Absorption Heat Transformer Cycle Systems 2004 ASHRAE Active
1123. ASHRAE 4734 Smoke Control for Retail Shops with Cabin Design 2004 ASHRAE Active
1124. ASHRAE 4735 Study of Typical Meteorological Years and Their Effect on Building Energy and Renewable Energy Simulations 2004 ASHRAE Active
1125. ASHRAE 4736 Thermal Performance Characteristics of an Energy-Efficient, Healthy House 2004 ASHRAE Active
1126. ASHRAE 4737 Proposed Tools and Capabilities for Proactive Multi-Building Load Management: Part 1 - Customer Aggregation - RP-1146 2004 ASHRAE Active
1127. ASHRAE 4738 Proposed Tools and Capabilities for Proactive Multi-Building Load Management: Part 2 - Aggregated Operation - RP-1146 2004 ASHRAE Active
1128. ASHRAE 4739 Verification of a Neural Network-Based Controller for Commercial Ice Storage Systems 2004 ASHRAE Active
1129. ASHRAE 4740 Wind Effects on Performance of Static Smoke Exhaust Systems: Horizontal Ceiling Vents 2004 ASHRAE Active
1130. ASHRAE 4741 An Oil Circulation Observer for Estimating Oil Concentration and Oil Amount in Refrigerant Compressors 2004 ASHRAE Active
1131. ASHRAE 4742 Coil Frosting and Defrosting Issues at Low Freezer Temperature Near Saturation Conditions 2005 ASHRAE Active
1132. ASHRAE 4743 Condensation Enhancement of R-22 by Twisted-Tape Inserts Inside a Horizontal Tube 2005 ASHRAE Active
1133. ASHRAE 4744 Determination of Dielectric Properties of Refrigerants - RP-1074 2005 ASHRAE Active
1134. ASHRAE 4745 Field Performance Assessment of VAV Control Systems to Determine the Longevity of Recommissioning - RP-1137 2005 ASHRAE Active
1135. ASHRAE 4746 Measurement of Solubility, Viscosity and Density of R-507A Refrigerant/Lubricant Mixtures - RP-1253 2005 ASHRAE Active
1136. ASHRAE 4747 Neural-Based Air-Handling Unit for Indoor Relative Humidity and Temperature Control 2005 ASHRAE Active
1137. ASHRAE 4748 A Study for Evaluating Performance of Radiant Floor Cooling Integrated with Controlled Ventilation 2005 ASHRAE Active
1138. ASHRAE 4749 A Survey Technique for Evaluating Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems 2005 ASHRAE Active
1139. ASHRAE 4750 Determination of Building Materials´ Transport Properties for Modeling VOC Emissions 2005 ASHRAE Active
1140. ASHRAE 4751 Field Observations of Room Air Distribution Performance in Two Rooms of a Cold-Climate Home 2005 ASHRAE Active

หน้าที่ 31|32|33|34|35|36|37|[38]|39|40|41|42|43|44|45