รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1141 ถึง 1170 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1141. ASHRAE 4752 Improving Laboratory Building Energy Performance and Indoor Air Quality Using a Laboratory Air-Handling Unit System (LAHU) 2005 ASHRAE Active
1142. ASHRAE 4753 Thermal Sensation of Local Airflows with Different Temperatures and Velocities: Comparison between Summer and Winter 2005 ASHRAE Active
1143. ASHRAE 4754 Dynamic Model of a Centrifugal Chiller System-Model Development, Numerical Study, and Validation 2005 ASHRAE Active
1144. ASHRAE 4755 A New Local Ventilation System Using a Vortex Flow Generated with a Finned Rotating Annular Disk 2005 ASHRAE Active
1145. ASHRAE 4756 A Semi-Empirical Model for Residential Electric Hot Water Tanks 2005 ASHRAE Active
1146. ASHRAE 4757 An Experimental Evaluaton of Duct-Mounted Relative Humidity Sensors: Part 1, Test and Evaluation Procedures 2005 ASHRAE Active
1147. ASHRAE 4758 Comparison of Two Models for Particle Separation in a Vane-Induced Uniflow Cyclone 2005 ASHRAE Active
1148. ASHRAE 4759 Control Optimization for Chilled Water Thermal Storage System Under Complicated Time-of-Use Electricity Rate Schedule 2005 ASHRAE Active
1149. ASHRAE 4760 Coupling of Airflow and Pollutant Dispersion Models with Evacuation Planning Algorithms for Building System Controls 2005 ASHRAE Active
1150. ASHRAE 4761 Measurements and Modeling of VOC Emissions from a Large Wall Assembly of Typical Wood-Framed Residential Houses 2005 ASHRAE Active
1151. ASHRAE 4762 Development and Testing of an Integrated Daylighting Control System 2005 ASHRAE Active
1152. ASHRAE 4763 Integrated Thermal and Daylighting Analysis for Design of Office Buildings 2005 ASHRAE Active
1153. ASHRAE 4764 Development of Methodology to Quantify the Impact of Fenestration Systems on Human Thermal Comfort - RP-1071 2005 ASHRAE Active
1154. ASHRAE 4765 Window Performance for Human Thermal Comfort - RP-1162 2005 ASHRAE Active
1155. ASHRAE 4766 Development of a Nonintrusive Refrigerant Charge Indicator 2005 ASHRAE Active
1156. ASHRAE 4767 Development of Computer-Aided Design Program for Refrigerator Duct Systems 2005 ASHRAE Active
1157. ASHRAE 4768 Development of the Rsidential Load Factor Method for Heating and Cooling Load Calculations - RP-1199 2005 ASHRAE Active
1158. ASHRAE 4769 The Residential Heat Balance Method for Heating and Cooling Load Calculations - RP-1199 2005 ASHRAE Active
1159. ASHRAE 4770 Energy Performances of Prototype VAV and CAV Systems under Simulated Humid Tropical Climates 2005 ASHRAE Active
1160. ASHRAE 4771 Heat Exchanger Dynamic Observer Design 2005 ASHRAE Active
1161. ASHRAE 4772 Implications of Coil Frosting on System Designs for Low-Temperature Applications 2005 ASHRAE Active
1162. ASHRAE 4773 Incorporate Radiant Heaters over 300 Degree F into Thermal Comfort Calculations Using BCAP - RP-1037 2005 ASHRAE Active
1163. ASHRAE 4774 Integrated Cleanroom Design and Construction 2005 ASHRAE Active
1164. ASHRAE 4775 Integration of ASOS Weather Data into Model-Derived Solar Radiation - RP-1226 2005 ASHRAE Active
1165. ASHRAE 4776 Mechanism for Reaction Between Polyolester Lubricant and Ferrous Metals, Part 1; Literature Search - RP-1211 2005 ASHRAE Active
1166. ASHRAE 4777 Modified RC Thermal Circuit Model Applied to Cold Storage System with Multi-Loop Heat Pipes 2005 ASHRAE Active
1167. ASHRAE 4778 On Atrium Smoke Management System Design 2005 ASHRAE Active
1168. ASHRAE 4779 Zone Modeling Simulations on Retail Shop Fires 2005 ASHRAE Active
1169. ASHRAE 4780 Studies on Gas-Stack Heat Transfer for Research and Development of the Thermoacoustic Refrigerating System 2005 ASHRAE Active
1170. ASHRAE 4781 Study of Cross-Flow Cooling and Heating of Air via and Elliptical Tube Array 2005 ASHRAE Active

หน้าที่ 32|33|34|35|36|37|38|[39]|40|41|42|43|44|45|46