รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1171 ถึง 1200 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1171. ASHRAE 4782 Techno-Economic Analysis of a Large-Scale Rooftop Photovoltaic System 2005 ASHRAE Active
1172. ASHRAE 4783 2001 Seattle Energy Code: Striving for 20% Total Building Energy Savings Compared to Standard 90.1-1999 2005 ASHRAE Active
1173. ASHRAE 4784 The Calculation of Climatic Design Conditions in the 2005 ASHRAE Handbook - Fundamentals - RP-1273 2005 ASHRAE Active
1174. ASHRAE 4822 An Indoor Thermal Climate Optimization Technique Taking Account of a Multi-Phase Design Process 2006 ASHRAE Active
1175. ASHRAE 4823 Application of H Compensator to a Plant with a Large Amount of Changes in Characteristics 2006 ASHRAE Active
1176. ASHRAE 4824 Assessment of the Enthalpy Performance of Houses Using Energy Recovery Technology 2006 ASHRAE Active
1177. ASHRAE 4825 Ceiling Radiant Cooling Panels Employing Heat-Conducting Rails: Deriving the Governing Heat Transfer Equations 2006 ASHRAE Active
1178. ASHRAE 4826 Comparative Analysis of Three Solar Models for Tunisia 2006 ASHRAE Active
1179. ASHRAE 4827 Comparison of SPIV Measurements for Different Test Room Air Inlet Nozzle Configurations 2006 ASHRAE Active
1180. ASHRAE 4828 Condensing Boilers and Baseboard Hydronic Heating Systems 2006 ASHRAE Active
1181. ASHRAE 4829 Development of an Interactive Web-Based Owning and Operating Cost Database - (RP-1237) 2006 ASHRAE Active
1182. ASHRAE 4830 Service Life Data from an Interactive Web-Based Owning and Operating Cost Database - (RP-1237) 2006 ASHRAE Active
1183. ASHRAE 4831 Efficacy of Intermittent Ventilation for Providing Acceptable Indoor Air Quality 2006 ASHRAE Active
1184. ASHRAE 4832 Environmental Impacts of Surface Water Heat Pump Systems 2006 ASHRAE Active
1185. ASHRAE 4833 Impacts of Manufacturing Tolerances of the Effectiveness-Ntu Method for Regenerative Exchanger Design 2006 ASHRAE Active
1186. ASHRAE 4834 Investigation into Airborne Transport Characteristics of Airflow Due to Coughing in a Stagnant Indoor Environment 2006 ASHRAE Active
1187. ASHRAE 4835 Mass Generation Rates of Ammonia, Moisture, and Heat Production in Nouse Cages with Two Bedding Types, Two Mouse Strains and Two Room Relative Humidities 2006 ASHRAE Active
1188. ASHRAE 4836 Model Predictive Control of Supply Air Temperature and Outside Air Intake Rate of a VAV Air-Handling Unit 2006 ASHRAE Active
1189. ASHRAE 4837 Modeling and Testing of a Utility Peak Reducing Residential Hot/Dry Air Conditioner (HDAC) Using Microchannel Heat Exchangers 2006 ASHRAE Active
1190. ASHRAE 4838 Simulated Influence of Roof Reflectance on the Building Energy Balance in Two Northern Cities 2006 ASHRAE Active
1191. ASHRAE 4839 Smoke Control Through a Double-Skin FaCade Used for Natural Ventilation 2006 ASHRAE Active
1192. ASHRAE 4842 VAV Airflow Sensor Response in Relation to “Poor” Upstream Duct Geometry - (RP-1137) 2006 ASHRAE Active
1193. ASHRAE 4843 Effect of Data Availability on Modeling of Residential Air Conditioners and Heat Pumps for Energy Calculations - (RP-1197) 2006 ASHRAE Active
1194. ASHRAE 4844 Literature Review on Calibration of Building Energy Simulation Programs: Uses, Problems, Procedures, Uncertainty, and Tools - (RP-1051) 2006 ASHRAE Active
1195. ASHRAE 4845 Distribution of Water between Vapor and Liquid Phases of Refrigerants - (RP-1239) 2006 ASHRAE Active
1196. ASHRAE 51 Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating 2016 ASHRAE Active
1197. ASHRAE 52.1 INT 1 Superseded by: No Replacement Gravimetric and Dust-Spot Procedures for Testing Air-Cleaning Devices Used in General Ventilation for Removing Particulate Matter 23/6/2007 ASHRAE Withdrawn
1198. ASHRAE 52.1 Superseded by: No Replacement Gravimetric and Dust-Spot Procedures for Testing Air-Cleaning Devices Used in General Ventilation for Removing Particulate Matter 1992 ASHRAE Withdrawn
1199. ASHRAE 52.2 Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size 2017 ASHRAE Active
1200. ASHRAE 55 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix N 2017 ASHRAE Active

หน้าที่ 33|34|35|36|37|38|39|[40]|41|42|43|44|45|46|47