รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 121 ถึง 150 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
121. TM22-2017 Water Repellency: Spray Test 2017 AATCC
122. TM23-2015 Colorfastness to Burnt Gas Fumes 2015 AATCC
123. TM26-2013 Ageing of Sulfur-Dyed Textiles: Accelerated 2013 AATCC
124. TM27-2018 Wetting Agents: Evaluation of Rewetting Agents 2018 AATCC
125. TM30-2017 Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textiles 2017 AATCC
126. TM35-2018 Water Resistance: Rain Test 2018 AATCC
127. TM42-2017 Water Resistance: Impact Penetration Test 2017 AATCC
128. TM43-2018 Wetting Agents for Mercerization 2018 AATCC
129. TM61-2013 Colorfastness to Laundering: Accelerated 2013 AATCC
130. TM6-2016 Colorfastness to Acids and Alkalis 2016 AATCC
131. TM66-2017 Wrinkle Recovery of Woven Fabrics: Recovery Angle 2017 AATCC
132. TM70-2015 Water Repellency: Tumble Jar Dynamic Absorption Test 2015 AATCC
133. TM76-2018 Electrical Surface Resistivity of Fabrics 2018 AATCC
134. TM79-2018 Absorbency of Textiles 2018 AATCC
135. TM81-2016 pH of the Water-Extract from Bleached Textiles 2016 AATCC
136. TM8-2016 Colorfastness to Crocking: Crockmeter Method 2016 AATCC
137. TM82-2016 Fluidity of Dispersions of Cellulose from Bleached Cotton Cloth 2016 AATCC
138. TM84-2018 Electrical Resistance of Yarns 2018 AATCC
139. TM86-2016 Drycleaning: Durability of Applied Designs and Finishes 2016 AATCC
140. TM88B-2018 Seam Smoothness in Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC
141. TM88C-2018 Crease Retention in Fabric after Home Laundering 2018 AATCC
142. TM89-2017 Mercerization in Cotton 2017 AATCC
143. TM90-2016 Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials: Agar Plate Method 2016 AATCC
144. TM92-2013 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Single Sample Method 2013 AATCC
145. TM93-2016 Abrasion Resistance of Fabrics: Accelerotor Method 2016 AATCC
146. TM94-2017 Finishes in Textiles: Identification 2017 AATCC
147. TM96-2012 Dimensional Changes in Commercial Laundering of Woven and Knitted Fabrics Except Wool 2012 AATCC
148. TM97-2013 Extractable Content of Textiles 2013 AATCC
149. TM98-2016 Alkali in Bleach Baths Containing Hydrogen Peroxide 2016 AATCC
150. ASHRAE 1 Guideline for the HVAC Commissioning Process 27/6/1996 ASHRAE

หน้าที่ 1|2|3|4|[5]|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15