รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 121 ถึง 150 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
121. TM144-1997e(2016)e Alkali in Wet Processed Textiles: Total 2021 AATCC Active
122. TM144-2016 Alkali in Wet Processed Textiles: Total 2016 AATCC Active
123. TM146-2011(2015)e Dispersibility of Disperse Dyes: Filter 2021 AATCC Active
124. TM146-2015 Dispersibility of Disperse Dyes: Filter Test 2015 AATCC Active
125. TM147-2011(2016)e Antibacterial Activity of Textile Materials: Parallel Streak 2021 AATCC Active
126. TM147-2016 Antibacterial Activity of Fabrics, Assessment of Textile Materials: Parallel Streak Method 2016 AATCC Active
127. TM148-2014(2015)e3 Light Blocking Effect of Textiles and Related Materials: Photodetector 2021 AATCC Active
128. TM148-2015 Light Blocking Effect of Textiles and Related Materials: Photodetector Method 2015 AATCC Active
129. TM149-2018 Chelation Value of Aminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Calcium Oxalate Method 2018 AATCC Active
130. TM149-2018e Chelation Value of Aminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Calcium Oxalate 2021 AATCC Active
131. TM150-2018 Dimensional Changes of Garments after Home Laundering 2018 AATCC Active
132. TM150-2018t Dimensional Changes of Garments after Home Laundering 2021 AATCC Active
133. TM15-2013 Colorfastness to Perspiration 2013 AATCC Active
134. TM15-2013e Colorfastness to Perspiration 2021 AATCC Active
135. TM154-2017 Thermal Fixation Properties of Disperse Dyes 2017 AATCC Active
136. TM154-2017e Thermal Fixation Properties of Disperse Dyes 2021 AATCC Active
137. TM157-2016(2017)e Colorfastness to Solvent Spotting: Perchloroethylene 2021 AATCC Active
138. TM157-2017 Colorfastness to Solvent Spotting: Perchloroethylene 2017 AATCC Active
139. TM158-1978e10(2016)e Dimensional Changes on Drycleaning in Perchloroethylene: Machine 2021 AATCC Active
140. TM158-2016 Dimensional Changes on Drycleaning in Perchloroethylene: Machine Method 2016 AATCC Active
141. TM159-2017 Transfer of Acid and Premetallized Acid Dyes on Nylon 2017 AATCC Active
142. TM159-2017e Transfer of Acid and Premetallized Acid Dyes on Nylon 2021 AATCC Active
143. TM16.1-2014 Colorfastness to Light: Outdoor 2014 AATCC Active
144. TM16.1-2014e2 Colorfastness to Light: Outdoor 2021 AATCC Active
145. TM16.2-2014 Colorfastness to Light: Carbon-Arc 2014 AATCC Active
146. TM16.2-2014e2 Colorfastness to Light: Carbon-Arc 2021 AATCC Active
147. TM16.3-2014 Colorfastness to Light: Xenon-Arc 2014 AATCC Active
148. TM16.3-2020 Colorfastness to Light: Xenon-Arc 2021 AATCC Active
149. TM161-2018 Color Change of Disperse Dyes Caused by Metals, with and without Chelating Agent 2018 AATCC Active
150. TM161-2018e Color Change of Disperse Dyes Caused by Metals, with and without Chelating Agent 2021 AATCC Active

หน้าที่ 1|2|3|4|[5]|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15