รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1231 ถึง 1260 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1231. ASHRAE 78 Method of Testing Flow Capacity of Suction Line Filters and Filter-Driers 21/6/1985 (R 2017) ASHRAE Active
1232. ASHRAE 79 Method of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners 1/10/2015 ASHRAE Active
1233. ASHRAE 79 ERTA Method of Test for Fan-Coil Units 29/2/2016 ASHRAE Active
1234. ASHRAE 84 Method of Testing Air-to-Air Heat/Energy Exchangers 26/1/2013 ASHRAE Active
1235. ASHRAE 84 ADD A Method of Testing Air-to-Air Heat/Energy Exchangers 22/6/2013 ASHRAE Active
1236. ASHRAE 86 Methods of Testing the Floc Point of Refrigeration-Grade Oil 2/1/2013 (R 2016) ASHRAE Active
1237. ASHRAE 87.1 Superseded by: No Replacement Method of Testing Fan Vibration - Blade Vibrations and Critical Speeds 25/1/1992 ASHRAE Withdrawn
1238. ASHRAE 87.2 Superseded by: No Replacement In-Situ Method of Testing Propeller Fans for Reliability 24/1/2009 ASHRAE Withdrawn
1239. ASHRAE 87.3 Method of Testing Propeller Fan Vibration—Diagnostic Test Methods 23/6/2001 (R 2010) ASHRAE Withdrawn
1240. ASHRAE 90 Superseded by: ASHRAE 90.1-2016 SI Energy Conservation in New Building Design 23/7/2518 ASHRAE Withdrawn
1241. ASHRAE 90.1 USERS MANUAL IP User's Manual 2016 ASHRAE Active
1242. ASHRAE 90.1 USERS MANUAL SI User's Manual 2016 ASHRAE Active
1243. ASHRAE 90.1 USERS MANUAL Superseded by: ASHRAE 90.1 USERS MANUAL SI Superseded by: ASHRAE 90.1 USERS MANUAL IP User's Manual I-P and SI 2013 ASHRAE Withdrawn
1244. ASHRAE 90.1-2016 I-P Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 2016 ASHRAE Active
1245. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 6/7/2017 ASHRAE Active
1246. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 26/9/2017 ASHRAE Active
1247. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 23/3/2017 ASHRAE Active
1248. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 20/6/2017 ASHRAE Active
1249. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 18/8/2017 ASHRAE Active
1250. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 18/5/2017 ASHRAE Active
1251. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 17/1/2017 ASHRAE Active
1252. ASHRAE 90.1-2016 I-P ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 10/3/2017 ASHRAE Active
1253. ASHRAE 90.1-2016 I-P INT 1 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 30/1/2017 ASHRAE Active
1254. ASHRAE 90.1-2016 I-P INT 2 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 20/4/2017 ASHRAE Active
1255. ASHRAE 90.1-2016 I-P INT 3 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 25/6/2017 ASHRAE Active
1256. ASHRAE 90.1-2016 I-P INT 4 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 21/10/2017 ASHRAE Active
1257. ASHRAE 90.1-2016 I-P INT 5 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 21/10/2017 ASHRAE Active
1258. ASHRAE 90.1-2016 I-P INT 6 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 20/1/2018 ASHRAE Active
1259. ASHRAE 90.1-2016 SI Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings - Includes ANSI/ASHRAE/IES addenda listed in Appendix H 2016 ASHRAE Active
1260. ASHRAE 90.1-2016 SI ERTA Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 6/7/2017 ASHRAE Active

หน้าที่ 35|36|37|38|39|40|41|[42]|43|44|45|46|47|48|49