รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 151 ถึง 180 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
151. TM162-2011 Colorfastness to Water: Chlorinated Pool 2011 AATCC Active
152. TM162-2011e2 Colorfastness to Water: Chlorinated Pool 2021 AATCC Active
153. TM163-2013 Colorfastness: Dye Transfer in Storage; Fabric-to-Fabric 2013 AATCC Active
154. TM163-2013(2020)e Colorfastness to Storage: Dye Transfer 2021 AATCC Active
155. TM164-2015 Colorfastness to Oxides of Nitrogen in the Atmosphere under High Humidities 2015 AATCC Active
156. TM164-2015e(2020) Colorfastness to Oxides of Nitrogen in the Atmosphere under High Humidities 2021 AATCC Active
157. TM165-1999e7(2013)e3 Colorfastness to Crocking: Textile Floor Coverings— Crockmeter Method 2021 AATCC Active
158. TM165-2013 Colorfastness to Crocking: Textile Floor Coverings— Crockmeter Method 2013 AATCC Active
159. TM167-1986e5(2018)e Foaming Propensity of Disperse Dyes 2021 AATCC Active
160. TM167-2018 Foaming Propensity of Disperse Dyes 2018 AATCC Active
161. TM168-2018 Chelation Value of Polyaminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Copper PAN Method 2018 AATCC Active
162. TM168-2018e Chelation Value of Polyaminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Copper PAN 2021 AATCC Active
163. TM169-2017 Weather Resistance of Textiles: Xenon Lamp Exposure 2017 AATCC Active
164. TM169-2020 Weather Resistance of Textiles: Xenon Lamp Exposure 2021 AATCC Active
165. TM170-1987e6(2017)e Dusting Propensity of Powder Dyes 2021 AATCC Active
166. TM170-2017 Dusting Propensity of Powder Dyes: Evaluation of 2017 AATCC Active
167. TM171-2014 Carpets: Cleaning of; Hot Water Extraction Method 2014 AATCC Active
168. TM171-2019 Carpets: Cleaning of; Hot Water Extraction 2021 AATCC Active
169. TM17-1999e2(2018)e Wetting Agents, Evaluation of 2021 AATCC Active
170. TM17-2018 Wetting Agents, Evaluation of 2018 AATCC Active
171. TM172-2010e(2016)e2 Colorfastness to Powdered Non-Chlorine Bleach in Home Laundering 2021 AATCC Active
172. TM172-2016 Colorfastness to Powdered Non-Chlorine Bleach in Home Laundering 2016 AATCC Active
173. TM173-2009(2015)e2 Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2021 AATCC Active
174. TM173-2009(2015)e2 Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2021 AATCC Active
175. TM173-2015 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2015 AATCC Active
176. TM173-2015 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2015 AATCC Active
177. TM174-2011(2016)e Antimicrobial Activity Assessment of New Carpets 2021 AATCC Active
178. TM174-2016 Antimicrobial Activity Assessment of New Carpets 2016 AATCC Active
179. TM175-2013 Stain Resistance: Pile Floor Coverings 2013 AATCC Active
180. TM175-2013e2(2019)e Stain Resistance: Pile Floor Coverings 2021 AATCC Active

หน้าที่ 1|2|3|4|5|[6]|7|8|9|10|11|12|13|14|15