รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 181 ถึง 210 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
181. ASHRAE 126 Method of Testing HVAC Air Ducts 1/7/2016 ASHRAE
182. ASHRAE 127 Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners 21/1/2012 ASHRAE
183. ASHRAE 128 Method of Rating Portable Air Conditioners 29/1/2011 ASHRAE
184. ASHRAE 129 Superseded by: ASHRAE 62.1 Measuring Air-Change Effectiveness - (with minor editorial changes) 30/1/1997 (R 2002) ASHRAE
185. ASHRAE 130 Laboratory Methods of Testing Air Terminal Units 31/10/2016 ASHRAE
186. ASHRAE 13256-1 Water-source heat pumps – Testing and rating for performance – Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps 20/3/2002 (R 2012) ASHRAE
187. ASHRAE 13256-2 Water-source heat pumps – Testing and rating for performance – Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pumps 20/3/2002 (R 2012) ASHRAE
188. ASHRAE 133 Method of Testing Direct Evaporative Air Coolers 30/1/2015 ASHRAE
189. ASHRAE 134 Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning, and Refrigerating Systems - Includes Access to Additional Content 9/2/2005 ASHRAE
190. ASHRAE 135 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 2016 ASHRAE
191. ASHRAE 135 ERTA BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 25/10/2016 ASHRAE
192. ASHRAE 135 ERTA A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/6/2017 ASHRAE
193. ASHRAE 135 ERTA A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 20/1/2018 ASHRAE
194. ASHRAE 135 INT 1 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 21/7/2016 ASHRAE
195. ASHRAE 135 INT 2 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 25/10/2016 ASHRAE
196. ASHRAE 135 INT 3 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 26/6/2017 ASHRAE
197. ASHRAE 135 INT 4 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 26/6/2017 ASHRAE
198. ASHRAE 135 INT 5 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
199. ASHRAE 135 INT 6 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
200. ASHRAE 135 INT 7 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
201. ASHRAE 135 INT 8 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
202. ASHRAE 135 INT 9 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 26/10/2017 ASHRAE
203. ASHRAE 135.1 Method of Test for Conformance to BACnet 2013 ASHRAE
204. ASHRAE 135.1 ADD O Method of Test for Conformance to BACnet 30/12/2014 ASHRAE
205. ASHRAE 136 Superseded by: No Replacement A Method of Determining Air Change Rates in Detached Dwellings 30/6/1993 (R 2006) ASHRAE
206. ASHRAE 137 Methods of Testing for Efficiency of Space-Conditioning/Water Heating Appliances that Include a Desuperheater Water Heater 26/1/2013 (R 2017) ASHRAE
207. ASHRAE 138 Method of Testing for Rated Ceiling Panels for Sensible Heating and Cooling 26/1/2013 (R 2016) ASHRAE
208. ASHRAE 139 Method of Testing for Rating Desiccant Dehumidifiers Utilizing Heat for the Regeneration Process 31/8/2015 ASHRAE
209. ASHRAE 140 Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs 2017 ASHRAE
210. ASHRAE 143 Method of Test for Rating Indirect Evaporative Coolers 30/1/2015 ASHRAE

หน้าที่ 1|2|3|4|5|6|[7]|8|9|10|11|12|13|14|15